nasf logo 2015

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

NASF: het Nederlands Albert Schweitzer Fonds verstrekt microgiften aan gezondheidsinitiatieven in Afrika. www.nasf.nl.

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt  startsubsidies, door middel van een directe microgift, aan kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Het NASF doet dit op basis van de levensvisie van Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven, waarin respect voor alles wat leeft centraal staat.

Artikelen van Nederlands Albert Schweitzer Fonds