Voor zowel het magazine als online werken we veel samen met freelance journalisten, opiniemakers, fotografen, videomakers en illustratoren. Wij staan open voor productie-ideeën die aansluiten bij onze missie: onafhankelijke journalistiek voor een eerlijke wereld. Onze hoofdthema’s zijn: klimaatrechtvaardigheid, identiteit en mensenrechten. Speciale aandacht hebben we voor de energietransitie, seksuele rechten en migratie.

In ons manifest vind je onze koers uitgelegd in tien punten. Hieronder vind je onze werkwijze.

Pitchen

Pitches mail je naar voorstellen@oneworld.nl
Als je voorstel wordt gehonoreerd, ontvang je een briefing en een opdrachtbevestiging.

Zorg dat je pitch voldoet aan de voorwaarden die je vindt in ons pitchdocument anders kunnen we het voorstel niet in behandeling nemen.

Kopij indienen

Check vóórdat je het stuk naar ons stuurt of het voldoet aan onze stijl- en spellingsregels:

Daarna stuur je de eerste versie naar:

  • voor online naar dagchef@oneworld.nl
  • voor het magazine als worddocument naar de in de briefing aangegeven persoon/personen

De eindredactie pakt het op en zal je vaak aanwijzingen sturen voor een tweede versie. Omdat we met zo’n klein team zijn, kan het altijd even duren voor we je stuk bekijken.

Factureren

Na publicatie van een online productie stuur je je factuur of declaratieformulier naar invoices@oneworld.nl.

Na publicatie van een magazineproductie ontvang je een ‘declaratieverzoek’ met daarin alle informatie voor de factuur of het declaratieformulier.

Meer informatie vind je in onze Tarieven en Voorwaarden.