Voor zowel het magazine als online werken we veel samen met freelance journalisten, opiniemakers, fotografen, videomakers en illustratoren. Wij staan open voor productie-ideeën die aansluiten bij onze missie: onafhankelijke journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld. Onze hoofdthema’s zijn: duurzaamheid, identiteit en mensenrechten. Speciale aandacht hebben we voor de energietransitie, seksuele rechten en migratie.

In ons manifest vind je onze koers uitgelegd in tien punten. Hieronder vind je onze werkwijze.

Pitchen

Pitches mail je naar voorstellen@oneworld.nl
Als je voorstel wordt gehonoreerd, ontvang je een briefing – tevens opdrachtbevestiging – en kun je aan de slag.

Zorg dat je pitch voldoet aan onze voorwaarden die je vindt in ons pitchdocument anders kunnen we het niet in behandeling nemen.

Kopij indienen

Check vóórdat je het stuk naar ons stuurt of het voldoet aan onze stijl- en spellingsregels:

Daarna stuur je de eerste versie naar:

De eindredactie pakt het op en gaat – indien nodig – met je in overleg over het stuk.

Factureren

Na publicatie van een online productie stuur je je factuur of declaratieformulier naar invoices@oneworld.nl.

Na publicatie van een magazineproductie ontvang je een ‘declaratieverzoek’ met daarin alle informatie voor de factuur of het declaratieformulier.

Meer informatie vind je in onze Tarieven en Voorwaarden.