Om onze journalistiek mogelijk te maken zijn er inkomsten nodig. Onze abonnees, adverteerders en partners vormen gezamenlijk onze belangrijkste bron van inkomsten. Hierbij staat de onafhankelijkheid van onze journalistiek altijd voorop.

OneWorld op eigen benen

Sinds 2018 is OneWorld een zelfstandige sociale onderneming. OneWorld krijgt sinds 2018 geen overheidssubsidie meer. Al onze verhalen worden mogelijk gemaakt dankzij abonnees en partners. Onze maatschappelijke missie – ‘journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld’ – staat altijd voorop. We willen zoveel mogelijk bereik en impact realiseren met onze producties en hebben geen winstoogmerk.

Geschiedenis van OneWorld

OneWorld bestaat sinds december 2011 en is het resultaat van een fusie tussen het tijdschrift IS (Internationale Samenwerking), het tijdschrift OnzeWereld en de website met vacaturebank OneWorld.nl. Tot eind 2017 viel OneWorld onder Stichting NCDO dat werd gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Samenwerking met partners

OneWorld wil verschillende partijen betrekken bij haar journalistiek om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Een systeem kent allerlei spelers die een rol vervullen in het vinden van oplossingen. Wij bieden graag podium aan een veelzijdig en genuanceerd perspectief. OneWorld is onafhankelijk, maar niet waardevrij. Wij geloven in een progressieve beweging en willen dat geluid stimuleren. Daarom werken wij samen met overheid, bedrijfsleven, sociale ondernemingen en ngo’s. De onafhankelijkheid van onze journalistieke producties is voorwaarde voor al onze samenwerkingen en daar gaan wij zeer zorgvuldig mee om. Daarnaast hanteren wij onderstaande vijf criteria bij het aangaan van een partnerschap.

  • Is de missie van de partner niet in strijd met de missie van OneWorld?
  • Heeft de partner een visie op een eerlijke en duurzame samenleving?
  • Zet de partner zich in om verandering te stimuleren?
  • Kunnen onze lezers leren van het perspectief van de partner?
  • De content kan door de partner alleen gecheckt worden op feitelijke onjuistheden.

Als aan deze criteria wordt voldaan, is er voldoende draagvlak voor een partnerschap.

Al onze journalistieke artikelen worden onafhankelijk geschreven, maar het thema of de invalshoek kan in samenspraak met een partner worden vastgesteld. Op het moment dat een productie in samenwerking met een partner tot stand is gekomen, vermeldt OneWorld dit altijd onderaan de publicatie zodat voor de lezer duidelijk is dat hier sprake is van een partnerschap. Benieuwd wat voor afspraken we precies met partners maken? Bekijk dan hier een voorbeeld van een partnerovereenkomst.

Naast onze journalistieke content produceren wij mediaproducties voor verschillende opdrachtgevers. In zo’n geval spreken we van een advertorial, het gaat immers om een advertentie. Dit vermelden wij altijd duidelijk bij de desbetreffende productie zodat het voor de lezer duidelijk is om wat voor soort content het gaat.

Heb je naar aanleiding van deze informatie een vraag? Neem dan gerust contact op met ons via partners@oneworld.nl.