Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De redactie van Stichting OneWorld heeft alles gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen twee maanden na publicatiedatum wenden tot de redactie van Stichting OneWorld.

Social media

Stichting OneWorld biedt bezoekers de mogelijkheid content te delen via diverse sociale media. Dat kan zowel tekst als beeld zijn, en betreft privégebruik of promotionele doeleinden van oneworld.nl (het vergroten van de verspreiding van het onderwerp) of de auteurs. Op teksten en beelden rust auteursrecht en het delen en/of doorplaatsen voor professioneel redactioneel gebruik is niet toegestaan, anders dan na schriftelijke toestemming van de redactie van oneworld.nl en de betreffende auteurs.

Uitspraken & meningen

Meningen en standpunten van columnisten en essayisten, alsmede uitspraken van derden op deze site worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de OneWorld redactie. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.

De redactie behoudt zich het recht voor om discriminerende of anderszins kwetsende uitingen te verwijderen van de site.

Berichten van partners

De redactie van OneWorld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van partnerberichten, noch voor foto’s en illustraties die door partners van OneWorld op onze site worden geplaatst via het partnerprogramma. Daarbij kan het gaan om nieuwsberichten, agendapunten en/of vacatures.

Privacy

Stichting OneWorld kan persoonlijke gegevens, zoals naam en e-mailadres, opnemen in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast kan Stichting OneWorld de gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onszelf of van zorgvuldig geselecteerde derden.

Mocht u uw eigen gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, stuur dan een mail naar lezers@oneworld.nl. Hier kunt u ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door zorgvuldig geselecteerde derden.