De redactie van Stichting OneWorld heeft alles gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen twee maanden na publicatiedatum wenden tot de redactie van Stichting OneWorld.

Sociale media

Stichting OneWorld biedt bezoekers de mogelijkheid content te delen via diverse sociale media. Dat kan zowel tekst als beeld zijn, en betreft privégebruik of promotionele doeleinden van OneWorld (het vergroten van de verspreiding van het onderwerp) of de auteurs. Op teksten en beelden rust auteursrecht en het delen en/of doorplaatsen voor professioneel redactioneel gebruik is niet toegestaan, anders dan na schriftelijke toestemming van de redactie van OneWorld en de betreffende tekst- en beeldleveranciers.

Uitspraken & meningen

Meningen en standpunten van columnisten en essayisten, alsmede uitspraken van derden op deze site worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door OneWorld. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.

De redactie behoudt zich het recht voor om discriminerende of anderszins kwetsende uitingen te verwijderen van de site.

Berichten van partners

De redactie van OneWorld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van partnerberichten, noch voor foto’s en illustraties die door partners van OneWorld op onze site worden geplaatst via het partnerprogramma. Daarbij kan het gaan om nieuwsberichten, agendapunten en/of vacatures.

Privacyverklaring

Stichting OneWorld vindt de privacy van haar lezers en bezoekers belangrijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over.