Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Kaart OneWorld

OneWorld streeft naar een eerlijke en duurzame wereld. Wij zetten onafhankelijke journalistiek in om maatschappelijke verandering te realiseren. Wij dragen bij aan bewustwording onder onze lezers én bieden hen handvatten in hun dagelijks leven. Op deze manier stellen we onze lezers in staat om geïnformeerde keuzes te maken. We schrijven over systemen en over hoe de persoonlijke keuzes van onze lezers daar een rol in spelen. OneWorld brengt verhalen van over de hele wereld dichtbij en verbindt die met de levens van onze lezers hier.

OneWorld is onafhankelijk, maar niet waardevrij. Wij geloven in een progressieve beweging en willen dat geluid stimuleren. OneWorld wil verschillende partijen betrekken bij haar journalistiek om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Een systeem kent allerlei spelers die een rol vervullen in het vinden van oplossingen. Wij bieden graag podium aan een veelzijdig en genuanceerd perspectief. Daarom werken wij samen met overheid, bedrijfsleven, social enterprises en ngo’s. De onafhankelijkheid van onze journalistieke producties is voorwaarde voor al onze samenwerkingen. Daarnaast hanteren wij onderstaande vier criteria bij het aangaan van een partnerschap.

  • Is de missie van de partner niet in strijd met de missie van OneWorld?
  • Heeft de partner een visie op een eerlijke en duurzame samenleving?
  • Zet de partner zich in om verandering te stimuleren?
  • Kunnen onze lezers leren van het perspectief van de partner?

Als aan deze criteria wordt voldaan, is er voldoende draagvlak voor een partnerschap.

Al onze artikelen worden onafhankelijk geschreven, maar het thema of de invalshoek kan in samenspraak met een partner worden vastgesteld. Op het moment dat een productie in samenwerking met een partner tot stand is gekomen, vermeldt OneWorld dit altijd onderaan de publicatie zodat voor de lezer duidelijk is dat hier sprake is van een partnerschap.

OneWorld werkt op verschillende manieren met haar partners samen. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden die we bieden. Klik er op voor meer uitleg of vul het formulier onderaan deze pagina in voor contact of het stellen van een vraag. Wij gaan graag in gesprek om samen te bekijken welke vorm voor uw organisatie het meest passend is en nodigen u graag uit voor een kop koffie!

Emma, Marieke, Wanda