Partnerbericht

Albert Schweitzer Fonds introduceert #Gezondheidspioniers

Mariatsu is een jonge Sierra Leonese vrouw van begin dertig. Haar linkerarm houdt ze verstopt onder haar rok. Ze schaamt zich voor haar hand die mist: een herinnering aan de bloedige burgeroorlog die hier tot 2002 woedde. Duizenden mensen werden verminkt, hun ledematen afgehakt. Mensen als Mariatsu doen niet mee in de maatschappij: ze worden gediscrimineerd en leven vaak in bittere armoede. Echter niet voor lang meer, als het aan de Nederlandse student Technische Geneeskunde Merel van der Stelt (25) en chirurg in opleiding Lars Brouwers (31) ligt. Zij maakten een prothese voor Mariatsu, aan de hand van de modernste 3D-print technieken. Een revolutionaire innovatie die betaalbare protheses binnen het bereik van duizenden patiënten in Afrika kan brengen. Vol trots laat Mariatsu haar nieuwe arm zien aan iedereen die maar wil. Ze gebruikt haar geamputeerde arm volop, bijvoorbeeld om haar nieuwe baby’tje op te tillen. Ze telt weer mee en kan de toekomst aan.

In Sierra Leone kan zoiets eenvoudigs als een gebroken arm al leiden tot ernstige vervorming – of zelfs verlies van een ledemaat. Het land kent duizenden mensen met geamputeerde ledematen als gevolg van verkeerd – of niet behandelde slangenbeten, breuken en brandwonden. Tijdens de burgeroorlog die woedde van 1991 tot 2002 werden bij duizenden mensen ledematen afgehakt, onder wie veel kinderen. 

Echter, protheses zijn er nauwelijks voor de veelal arme bevolking. Deze zijn er gewoonweg niet, of zijn voor de meeste mensen veel te duur. Een plastic been kan zomaar een heel jaarsalaris kosten. Veel mensen met geamputeerde ledematen schamen zich, ze worden gediscrimineerd en doen niet mee in de samenleving. Zij lopen grote risico’s om te vervallen in een leven onder de armoedegrens. En ook eenvoudige spalkjes zijn er vaak niet voor mensen met breuken, brandwonden of beten. Hierdoor loopt een kind in Sierra Leone dat valt en zijn arm breekt, reële kans een deel van de functionaliteit van zijn arm te verliezen, of zelfs de arm zelf. Corsetten, in de westerse medische zorg ingezet bij de behandeling van kinderen met scoliose- een vergroeiing van de wervelkolom die ernstige vormen kan aannemen-, zijn er vrijwel niet in Sierra Leone.

 

Betaalbare protheses door 3-D printen

Het gebrek aan protheses, spalken en braces leidt tot veel menselijk leed én grote armoede. Onnodig, vinden de Nederlandse Lars Brouwers (31) en Merel van der Stelt (25). Zij namen het initiatief voor het aanmeten en produceren van goedkope, goede protheses, spalken en braces middels innovatieve 3D print techniek.  Zo ontstonden de eerste 3D geprinte hulpmiddelen in het Masanga-ziekenhuis in Sierra Leone. In 2018 won dit initiatief al de Albert Schweitzer Aanmoedigingsprijs van het NASF. In samenwerking met de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente en onder begeleiding van het 3D-lab in het RadboudUMC, willen de pioniers nu een functionerend 3D-printlab realiseren in Sierra Leone. Daarom slaan Lars Brouwers, Merel van der Stelt en het NASF wederom de handen ineen. Zij starten op 9 september met de NASF Gezondheidspioniers 3D printlab crowdfunding actie, waarmee ze het 3D print lab in Sierra Leone kunnen professionaliseren, de kwaliteit verbeteren en de goedkope geprinte hulpmiddelen op meer structurele schaal maken. 

3D-printen is een slim hulpmiddel voor de productie van goedkope medische protheses. Voor het 3D lab is een scanner, een laptop en een printer nodig. Daarnaast is het belangrijk om onafhankelijk te worden van het beperkte elektriciteitsnetwerk, hiervoor zijn een aantal accu’s nodig. Met het minimale bedrag van 6.000 euro kunnen ze al de materialen kopen om het lab in te richten, opleidingsplaatsen realiseren en patiënten aan goede betaalbare protheses helpen. Zo snel mogelijk runnen Sierra Leonese medewerkers van het ziekenhuis het 3D-lab zelf.

Wat is een NASF Gezondheidspionier en hoe werkt het?

Een NASF Gezondheidspionier is iemand die nieuwe wegen en terreinen van gezondheidszorg ontsluit in Afrika in de voetsporen van Albert Schweitzer. Initiatiefnemers die zijn geselecteerd als NASF Gezondheidspionier voldoen aan de strenge selectiecriteria van het NASF om met een klein initiatief  dat voldoende draagvlak geniet de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Door deze pioniers te steunen helpt NASF bij het realiseren van deze NASF Gezondheidspioniers’ dromen. Frans Hiddema, voorzitter van het Albert Schweitzer Fonds: “We geven met deze nieuwe opzet een boost aan slimme duurzame projecten in de voetsporen van Albert Schweitzer. We trekken samen op. Zo kunnen meer kleine, goede initiatieven sneller gerealiseerd worden.”

 

Het Albert Schweitzer Fonds (NASF) heeft haar eerste NASF Gezondheidspioniers benoemd. Merel (25 jaar, Master student Technische Geneeskunde aan de Universiteit van Twente) en Lars (31 jaar, chirurg in opleiding aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en mede-oprichter medisch 3D-lab ETZ en Masanga ziekenhuis in Sierra Leone). Merel is de eerste student die onderzoek heeft gedaan naar 3D geprinte protheses. In december gaat zij terug naar Sierra Leone om het project “Betaalbare protheses door 3-D printen” in Sierra Leone verder te realiseren. Merel: “We zijn zeer gemotiveerd om dit project verder vorm te geven en zijn heel blij met de expertise en steun van de NASF voor onze crowdfunding. We kunnen niet wachten tot we aan de slag kunnen. Zo kunnen we patiënten in lage inkomenslanden met weinig middelen betere kansen bieden op een goede toekomst en voorkomen we dat ze in moeilijke omstandigheden moeten leven of zelfs worden uitgesloten door hun handicap.” Oprichter van het 3D project in Sierra Leone, Lars: “We vinden het een eer om de eerste officiële NASF Gezondheidspioniers te zijn en daarmee in de voetsporen te treden van Albert Schweitzer”.

 

Het minimaal benodigde bedrag van 6.000 Euro moet vóór 10 oktober 2019 gehaald zijn. Mensen die Lars en Merel mee willen helpen het 3-D Lab te realiseren kunnen gaan naar www.nasf.nl. Doneren kan vanaf 10 september 2019. 100% van donaties wordt ingezet voor realisatie van het 3D-Lab.

 

Nederlands Albert Schweitzer Fonds
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt startsubsidies, door middel van een directe microgift, aan kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Het NASF doet dit op basis van de levensvisie Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven, waarin respect voor alles wat leeft centraal staat. Stichting Nederlands Albert Schweitzerfonds heeft een CBF Erkennings en de ANBI status.

Meer informatie: www.nasf.nl