IOM – UN MIGRATION

IOM - International Organization for Migration

IOM in Nederland

Met 174 lidstaten, 8 landen met waarnemersstatus en meer dan 15.000 medewerkers werkt IOM aan:

  • Het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
  • Het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van migratie;
  • Het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie;
  • Het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. Onze projecten hebben betrekking tot vrijwillige terugkeer en herintegratie, de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van experts uit de diaspora naar hun land van oorsprong.

 

Vrijwillige terugkeer en herintegratie

We ondersteunen de duurzame herintegratie van migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. De ondersteuning bestaat uit voorlichting, begeleiding, het verzorgen van reisdocumenten en de reis, en het stimuleren van herintegratie in het land van herkomst. We zijn voorstander van het bieden van herintegratieondersteuning; voor een geslaagde herintegratie is respect voor de menselijke waardigheid een belangrijke voorwaarde.

Via ons wereldwijde netwerk bieden we individuele herintegratieondersteuning, zoals hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten of het financieren van een opleiding. Daarnaast bieden we specifieke begeleiding aan voor migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, (eenouder) gezinnen met minderjarige kinderen, en migranten zonder de juiste documenten.

Hervestiging, gezinshereniging, integratie, en arbeids- en vaardighedenmobiliteit

IOM regelt de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging. Dit doen we in samenwerking met onze kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. Sinds kort is IOM ook betrokken bij het veilig overhalen van Afghanen die risico lopen in Afghanistan. Hierbij assisteren we Afghanen bij hun reis vanuit Pakistan en Iran. We bieden ook assistentie aan familieleden die in aanmerking komen voor hereniging met hun gezin in Nederland. We regelen hun reis, de logistiek, en houden contact met familieleden en sponsors in Nederland. IOM helpt daarnaast met DNA-afnames om familiebanden vast te stellen.

Daarnaast assisteren we migranten met hun integratie in de maatschappij. Met de gemeente Tilburg werken we binnen het INCLUD-EU project aan expertisebevordering van lokale en regionale overheden in de regio Hart van Brabant. Ook het project Moving the Middle bevordert de positie van migratie in Nederland door het verzamelen van kennis over effectieve communicatie naar het deel van de Nederlandse bevolking met tegenstrijdige gevoelens omtrent migratie en uiteindelijk een positiever beeld te schetsen van migratie. Dit doen we met behulp van een Adviesraad van Migratieambassadeurs.

Tot slot richten we ons samen met de Netherlands-African Business Council (NABC) op bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten uit Nigeria en Senegal willen inzetten om tekorten op de Europese arbeidsmarkt terug te dringen. Via het MATCH-project stellen we deze migranten in staat om tijdelijk te werken bij Nederlandse bedrijven met aantoonbare tekorten aan arbeidskrachten.

Migratie en ontwikkeling

Door diaspora te betrekken bij ontwikkelingsinitiatieven en door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen landen van herkomst en bestemming versterken we de relatie tussen migratie en ontwikkeling. Op deze manier bevorderen we de mobiliteit van arbeid en vaardigheden.

Ons project Diaspora for Development 2 (CD4D2) stelt professionals uit de diaspora in de gelegenheid om hun kennis en expertise in te zetten voor de ontwikkeling van hun land van herkomst. Door fysieke en virtuele uitzendingen verbinden deze professionals uit Nederland zich aan instellingen in hun land van herkomst.

Bekijk vacatures van IOM - International Organization for Migration

Artikelen van IOM - International Organization for Migration