IOM – UN MIGRATION

IOM - International Organization for Migration

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. IOM is aangesloten bij de Verenigde Naties. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.

Met 173 lidstaten, 9 landen met waarnemersstatus en kantoren in meer dan 100 landen werken wij aan:

– het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
– het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van migratie;
– het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie;
– het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. Onze projecten liggen op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie, de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van hoger diaspora experts naar hun land van herkomst.

Vrijwillige terugkeer en herintegratie
We ondersteunen migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst met hun duurzame herintegratie. De ondersteuning bestaat uit voorlichting en counselling, het verzorgen van reisdocumenten en de reis en het stimuleren van herintegratie in het land van herkomst.

We zijn voorstander van het bieden van herintegratieondersteuning; voor een geslaagde herintegratie is respect voor de menselijke waardigheid een belangrijke voorwaarde. Via ons wereldwijde netwerk bieden we individuele herintegratieondersteuning in natura, zoals hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten of het financieren van een opleiding. Specifieke begeleiding is er voor migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, (eenouder)gezinnen met minderjarige kinderen en ongedocumenteerde migranten.

 

Hervestiging, gezinshereniging en arbeidsmarktparticipatie
We regelen de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, als onderdeel van het Nederlandse hervestigingsprogramma. Hierbij werken we  nauw samen met onze kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. Wij bieden ook assistentie aan gezinsleden die in aanmerking komen voor de hereniging met hun gezin in Nederland. We regelen hun reis en fungeert als contactpunt voor de familieleden en sponsors in Nederland.
We bevorderen de arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bereiden we migranten met een verblijfsvergunning die in opvangcentra verblijven voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Migratie en Ontwikkeling
Belangrijk aspect van ons werk is het optimaliseren van contacten tussen de diasporagemeenschappen in Nederland en hun landen van herkomst. Wij bieden tijdelijke uitzendingen aan diaspora professionals die in Nederland wonen en werken. Met hun professionele kennis en ervaring kunnen deze professionals bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van hun land van herkomst.

In het project Connecting Diaspora for Development 2 (CD4D2), koppelen we experts uit de diaspora aan belangrijke instellingen in Afghanistan, Irak, Nigeria en Somalië. Belangrijke sectoren waarin onze diaspora experts werken zijn gezondheidszorg, onderwijs, landbouw/voedselzekerheid, infrastructuur en rechtsorde. Het project stimuleert ook het creëren van duurzame banden met instellingen in Nederland.

 

 

Artikelen van IOM - International Organization for Migration