IOM in Nederland

Met 174 lidstaten, 8 landen met waarnemersstatus en meer dan 15.000 medewerkers werkt IOM aan:

  • Het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
  • Het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van migratie;
  • Het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie;
  • Het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. Onze projecten hebben betrekking tot vrijwillige terugkeer en herintegratie, de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van experts uit de diaspora naar hun land van oorsprong.

 

Vrijwillige terugkeer en herintegratie

We ondersteunen de duurzame herintegratie van migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. De ondersteuning bestaat uit voorlichting, begeleiding, het verzorgen van reisdocumenten en de reis, en het stimuleren van herintegratie in het land van herkomst. We zijn voorstander van het bieden van herintegratieondersteuning; voor een geslaagde herintegratie is respect voor de menselijke waardigheid een belangrijke voorwaarde.

Via ons wereldwijde netwerk bieden we individuele herintegratieondersteuning, zoals hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten of het financieren van een opleiding. Daarnaast bieden we specifieke begeleiding aan voor migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, (eenouder) gezinnen met minderjarige kinderen, en migranten zonder de juiste documenten.

Hervestiging, gezinshereniging, integratie, en arbeids- en vaardighedenmobiliteit

IOM regelt de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging. Dit doen we in samenwerking met onze kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. Sinds kort is IOM ook betrokken bij het veilig overhalen van Afghanen die risico lopen in Afghanistan. Hierbij assisteren we Afghanen bij hun reis vanuit Pakistan en Iran. We bieden ook assistentie aan familieleden die in aanmerking komen voor hereniging met hun gezin in Nederland. We regelen hun reis, de logistiek, en houden contact met familieleden en sponsors in Nederland. IOM helpt daarnaast met DNA-afnames om familiebanden vast te stellen.

Daarnaast assisteren we migranten met hun integratie in de maatschappij. Met de gemeente Tilburg werken we binnen het INCLUD-EU project aan expertisebevordering van lokale en regionale overheden in de regio Hart van Brabant. Ook het project Moving the Middle bevordert de positie van migratie in Nederland door het verzamelen van kennis over effectieve communicatie naar het deel van de Nederlandse bevolking met tegenstrijdige gevoelens omtrent migratie en uiteindelijk een positiever beeld te schetsen van migratie. Dit doen we met behulp van een Adviesraad van Migratieambassadeurs.

Tot slot richten we ons samen met de Netherlands-African Business Council (NABC) op bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten uit Nigeria en Senegal willen inzetten om tekorten op de Europese arbeidsmarkt terug te dringen. Via het MATCH-project stellen we deze migranten in staat om tijdelijk te werken bij Nederlandse bedrijven met aantoonbare tekorten aan arbeidskrachten.

Migratie en ontwikkeling

Door diaspora te betrekken bij ontwikkelingsinitiatieven en door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen landen van herkomst en bestemming versterken we de relatie tussen migratie en ontwikkeling. Op deze manier bevorderen we de mobiliteit van arbeid en vaardigheden.

Ons project Diaspora for Development 2 (CD4D2) stelt professionals uit de diaspora in de gelegenheid om hun kennis en expertise in te zetten voor de ontwikkeling van hun land van herkomst. Door fysieke en virtuele uitzendingen verbinden deze professionals uit Nederland zich aan instellingen in hun land van herkomst.

Artikelen van IOM – International Organization for Migration

De waterhyacint:

mooi maar desastreus voor ons klimaat Een groot deel van het 84 kilometer lange Tanameer in Ethiopië is bedekt met de agressieve waterhyacint (Eichhornia crasspies) die een ondoordringbare groene laag vormt. De gevolgen zijn desastreus. Het 84 kilometer lange Tanameer is het grootste meer van Ethiopië. Een groot deel van het meer is bedekt met de agressieve […]

EU-IOM Knowledge Management Hub start nieuwe reeks 'Sustainable Reintegration Knowledge Papers'

De EU-IOM Knowledge Management Hub (KMH) heeft het eerste nummer uitgebracht van de nieuwe reeks ‘Sustainable Reintegration Knowledge Papers’ in de context van terugkeermigratie. Deze nieuwe reeks richt zich op aspecten van de herintegratie van migranten in landen van herkomst die onvoldoende zijn onderzocht, niet volledig zijn geïmplementeerd of die consequent in de evaluaties van […]

Nederland en IOM lanceren wereldwijd migratie-initiatief ter bescherming van mensen onderweg

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerden begin dit jaar het Cooperation on Migration and Partnerships for Sustainable Solutions initiative (COMPASS). COMPASS is een wereldwijd initiatief om migranten te beschermen, mensenhandel en smokkel te bestrijden, een waardige terugkeer te ondersteunen en duurzame reïntegratie te bevorderen. lees meer IOM […]

Diaspora maken echt een verschil

IOM Nederland lanceert vandaag de mediacampagne 'Connecting Diaspora for Development'.

IOM roept op om pushbacks en geweld tegen migranten aan de EU buitengrenzen te stoppen

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) roept de Europese Unie en haar lidstaten op dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan pushbacks, collectieve uitzettingen en het gebruik van geweld tegen migranten en vluchtelingen, waaronder kinderen, aan de buiten- en zeegrenzen van de EU. IOM ontvangt nog steeds gedocumenteerde verslagen van schendingen van […]

Diaspora ‘unlocked’ - Kennisoverdracht en ondernemerschap

Dorien Deketele en Nina Staal van IOM delen geleerde lessen en succesverhalen van onze programma’s over migratie en ontwikkeling. Dit artikel is onderdeel van de serie die in samenwerking met online kennisplatform The Broker is gepubliceerd om het potentieel van diasporaprofessionals te laten zien door hun bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van hun land van […]

Diaspora in de spotlight

Door tien ‘ambassadeurs’ te benoemen willen we de waardevolle bijdragen laten zien die diaspora leveren aan hun land van herkomst. Veel belangrijke diaspora-initiatieven blijven onopgemerkt; via een mediacampagne willen we hun geweldige werk voor het voetlicht brengen. Hun verhalen belichten migratie van een andere kant en laten de positieve kanten zien van migratie. We zijn […]

Nog een gezin herenigd

Gezinshereniging kende zo zijn uitdagingen in 2020 vanwege de Coronapandemie. Toch hebben wij sinds augustus 40 mensen met hun geliefden kunnen herenigen. Onder hen ook dit gezin dat afgelopen week op Schiphol elkaar weer in de armen mocht sluiten. Gezinshereniging is vaak een emotionele gebeurtenis omdat gezinnen vaak al lange tijd van elkaar gescheiden zijn […]

Nieuwsbrief IOM Nederland

Hier leest u alles over de lopende projecten en activiteiten van IOM Nederland

Presentatie Afrikaans talent voor NL bedrijven op NABC Digital Africa Business

Afrika beschikt over enorm veel talent Afrika beschikt over enorm veel talent. Dat is interessant in het licht van het huidige tekort aan arbeidskrachten in Europa. Op 15 en 16 december kun je via een virtueel matchmaking evenement kennismaken met Afrikaans talent dat zich aanbiedt via het MATCH project. Het evenement stelt recruiters van Nederlandse […]

Internationale oproep: stop de de humanitaire crisis op schepen in Middellandse Zee

De International Chamber of Shipping (ICS), UNHCR en IOM doen samen een oproep tot de onmiddellijke ontscheping van 27 geredde mensen aan boord van een vrachtschip. De radeloze groep, waaronder een kind en een zwangere vrouw, zit nu al meer dan een maand aan boord van de Maersk Etien. Overheden hebben de toestemming geweigerd om […]

Nieuwsbrief IOM Nederland

Hier leest u alles over de lopende projecten en activiteiten van IOM Nederland