Partnerbericht

Presentatie Afrikaans talent voor NL bedrijven op NABC Digital Africa Business

Afrika beschikt over enorm veel talent

Afrika beschikt over enorm veel talent. Dat is interessant in het licht van het huidige tekort aan arbeidskrachten in Europa. Op 15 en 16 december kun je via een virtueel matchmaking evenement kennismaken met Afrikaans talent dat zich aanbiedt via het MATCH project. Het evenement stelt recruiters van Nederlandse bedrijven in staat om hoogopgeleide werkzoekenden uit Nigeria te interviewen. Op basis van de behoeften van de bedrijven worden vooraf werkzoekenden geselecteerd met vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling, techniek, data science, agritechnologie, financiële technologie/fintech, logistiek, gezondheidszorg en andere sectoren.

Het matchmaking-evenement vindt plaats tijdens de jaarlijkse NABC Digital Africa Business Days; een tweedaagse evenement dat zich richt op Nederlandse ministeries, de particuliere sector, ambassadeurs van Afrikaanse landen, handelspartners en businessplatforms uit de Benelux. Thema van het evenement is samenwerking tussen partners in het co-creëren van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van voedsel, water, energie, gezondheid en circulaire economie in Afrika gedurende en na de COVID-19-pandemie.

Op de eerste dag (15 december) gaan de aanwezigen plenair met elkaar in discussie over circulaire mobiliteit tussen Afrika en Europa. Hierbij wordt ook ingegaan op het potentieel aan Afrikaans talent als oplossing voor Europese arbeidsmarkttekorten. Op de tweede dag 2 (16 december) presenteren de Internationale Organisatie voor Migratie en de Netherlands-African Business Council NABC het MATCH-project door middel van de matchmaking-interviews.

MATCH is een vraaggestuurd circulair migratieproject. MATCH probeert de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken in vier Europese landen: Italië, België, Luxemburg en Nederland. Het project wil dit bereiken door ongeveer 210 migranten uit Nigeria en Senegal gedurende 1 à 2 jaar te laten werken in sectoren met specifieke tekorten aan arbeidskrachten. Het MATCH-project loopt van 2020 tot 2023 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Deelname aan het matchmaking-evenement is gratis. Nederlandse bedrijven of Nederlandse bedrijven met vestigingen in Nigeria en Senegal die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met match@iom.int om zich aan te melden voor het matchmaking-evenement. Geïnteresseerde Nigeriaanse werkzoekenden kunnen hun profiel uploaden op: https://www.areebajobs.com/