Artikelen van ICCO

Aangeboden door ICCO

ICCO en Salt Farm Texel introduceren zouttolerante gewassen in Bangladesh

Blog door Wim Hart – CFO ICCO BLOG | Het implementeren van innovatie uit Texel in Bangladesh. Dat is wat ICCO en Salt Farm Texel doen in het project de Zoutoplossing, waarin we zouttolerante gewassen introduceren. Twee weken geleden bezocht ik dit project. Duurzame oplossing tegen verzilting grond Wereldwijd is er steeds minder grond beschikbaar voor […]
Aangeboden door ICCO

Stille ramp dreigt in Bangladesh

Een ‘stille ramp’, met weinig aandacht in de media. BLOG | Bangladesh, een dichtbevolkt land met 165 miljoen inwoners, heeft te kampen met steeds meer overstromingen als gevolg van de wereldwijde temperatuurstijging. Ondanks de afspraken die in internationaal verband worden gemaakt op de Klimaattop, lijkt het er niet op dat er een einde komt aan […]
Aangeboden door ICCO

Bij de aanpak van klimaatverandering is meer ambitie nodig

BLOG ICCO | De gevolgen van klimaatverandering zijn huiveringwekkend: meer en hevigere natuurrampen, meer droogte, meer voedseltekorten en meer mensen op de vlucht. Bij de pakken neerzitten, biedt geen soelaas. We moeten ambitie tonen. We kunnen het tij keren, als we de handen ineen slaan en onze inzet vergroten. Laten we elkaar inspireren met voorbeelden […]
Aangeboden door ICCO

Pleidooi voor nabijheid van hulp

BLOG| Noordelijke, grote ngo’s moeten meer oog hebben voor de essentiële rol van lokale hulporganisaties. Lokale hulporganisaties zijn na een ramp nu eenmaal sneller en effectiever in staat hulp te leveren. Bovendien maken zij minder kosten. Het wordt tijd voor werkelijke partnerschappen en een eerlijker financieringssysteem. “Change or die” zegt het lijvige onlangs verschenen rapport The […]