ICCO

ICCO is de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd geven wij financiële steun en advies aan lokale organisaties en netwerken die zich inzetten voor toegang tot basisvoorzieningen, het op gang brengen van duurzame economische ontwikkelingen en het bevorderen van vrede en democratie. Ook verbinden wij ondernemende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar.

Wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties waaronder ontwikkelingsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo helpen wij mensen in Latijns Amerika, Azië, Afrika en Oost Europa een menswaardig bestaan op te bouwen en economisch op eigen benen te staan. ICCO heeft 250 medewerkers.

Artikelen van ICCO