Partnerbericht

ICCO en Salt Farm Texel introduceren zouttolerante gewassen in Bangladesh

BLOG | Het implementeren van innovatie uit Texel in Bangladesh. Dat is wat ICCO en Salt Farm Texel doen in het project de Zoutoplossing, waarin we zouttolerante gewassen introduceren. Twee weken geleden bezocht ik dit project.

Duurzame oplossing tegen verzilting grond

Wereldwijd is er steeds minder grond beschikbaar voor landbouw. Eén van de oorzaken hiervan is verzilting, het toenemen van het zoutgehalte in de bodem. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals overstromingen vanuit zee of door het omhoog komen van zout water via de bodem. Het gevolg hiervan is dat er geen gewassen meer groeien en landbouwgrond onbruikbaar wordt. In Bangladesh is verzilting een groot probleem, met name in de kustgebieden.

Als oplossing voor verzilting wordt tot nu toe vooral geprobeerd om zoutconcentraties in de grond te bestrijden. Maar de middelen die daarvoor gebruikt worden zijn duur en beschadigen de grond en de gewassen. Bovendien is het effect van korte duur.

Het project de Zoutoplossing maakt van het groeiende probleem een duurzame oplossing. Dit doen we door het introduceren van varianten van bekende gewassen die wél op zoute grond groeien. Zo wordt gedegradeerde grond toch weer productief. En dat biedt nieuwe kansen voor boeren.

Nieuwe innovatieve ideeën

Een bekend Nederlands gezegde luidt ‘wat de boer niet kent dat eet hij niet’. Daarom werken we in dit project met progressieve boeren: boeren die openstaan voor nieuwe innovatieve ideeën en een gerespecteerde positie hebben in de gemeenschap. Zij kunnen als ‘pioneer’ zilte landbouw in de praktijk brengen. En zij zullen op hun beurt ook weer andere boeren trainen. Wat mij het meest raakt is het enthousiasme van deze boeren. Ze zijn trots om hun land te laten zien en leergierig naar de nieuwe landbouwtechnieken.

Boeren tonen gewas waar zouttolerante gewassen groeien

Foto: boeren laten land zien waarop zouttolerante gewassen groeien

Samenwerken essentieel om verandering te realiseren

Wat ik tijdens deze reis ook weer heb geleerd is dat een project nooit succesvol kan zijn zonder samen te werken. We zouden dit project nooit kunnen uitvoeren zonder onze lokale partner CODED, een Bengaalse nonprofit organisatie die de lokale mensen vertegenwoordigt. Zij kennen de mensen en de gemeenschappen als geen ander. Dit is belangrijk omdat de start van een project om vertrouwen gaat. Vertrouwen van de boeren, hen laten inzien dat deze nieuwe gewassen een oplossing kunnen zijn. Het zijn de kleine momenten dat je weet dat je elkaar vertrouwt. Zo moesten we met z’n allen hard lachen om een misverstand dat een boer net vader was geworden, terwijl hij de grootvader was.

Nederlandse innovatie naar Bangladesh

Ook ons partnerschap met Salt Farm Texel is uniek, omdat we samen Nederlandse innovatie – eerst getest op Texel – naar Bangladesh brengen. We zijn nu aan het bekijken of we ook in andere regio’s kunnen samenwerken, zoals in West-Afrika.

Daarnaast moeten we samenwerken met de Bengaalse overheid. Als we hen kunnen overtuigen dat zouttolerante gewassen een oplossing zijn, kunnen we het project ook in andere regio’s uitvoeren, wat de impact vergroot. En uiteraard onze samenwerking met de Postcode Loterij, want door de Extra Bijdrage die we van hen hebben ontvangen is het project financieel mogelijk.

Gebruik van innovatie voor duurzame oplossingen

Het project is nog in de opstartfase, maar ik geloof erin dat dit project verandering teweeg kan brengen. We gebruiken innovatie en kennis voor duurzame oplossingen voor kansarme mensen. En we werken samen. Ik sluit daarom graag af met wat Michiel Verboven, managing director bij de Postcode Loterij recent zei: ‘Het project de zoutoplossing laat goed zien dat technologische innovatie een enorme boost kan geven aan de ontwikkelingshulp. Een mooie combinatie die letterlijk naar meer smaakt’.

Wim Hart is CFO bij ICCO Cooperation