Workshop Participatie van Kinderen in Crisissituaties

31-03-2005

Vele duizenden kinderen groeien op in extreem moeilijke omstandigheden. Kinderen leven zonder enige bescherming op straat, worden verhandeld als slaven, zijn getroffen door de gevolgen van hiv/aids, leven in gewapende conflictsituaties en werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Juist deze kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hun kansen op een goede toekomst minimaal. Kinderparticipatie geeft deze kinderen weer een stem en het vertrouwen dat hun problemen serieus worden genomen.

Wij willen onze expertise aanwenden en verbeteren om deze kinderen een betere toekomst te bieden. Save the Children organiseert daarom, in samenwerking met Plan Nederland, IREWOC en Context, van 20 t/m 24 juni 2005 een vijfdaagse workshop voor medewerkers van kindgerichte organisaties. Met de workshop willen we bijdragen aan een verdere uitwerking van beleid, handelingsperspectieven en methodes voor kindparticipatie binnen (ontwikkelings)organisaties die werken met kinderen in crisissituaties.

Download hier een folder en inschrijfformulier (Engelse tekst, PDF)

Reacties