Visionaire verklaring voor duurzame energie

27-03-2002
Door: OneWorld
Bron: Greenpeace NL

De historische verklaring werd overschaduwd door lange discussies over de lozing van radioactief afval in zee door opwerkingsfabriek Sellafield. Greenpeace waarschuwt dat de verklaring voor duurzame energie wordt ondermijnd als Groot-Brittannië en Frankrijk hun vervuilende nucleaire industrie blijven ondersteunen.

Noodzaak duurzame alternatieven erkend De ministers erkennen: klimaatverandering maakt duurzame oplossingen noodzakelijk. De Noordzee-ministers erkenden dat klimaatverandering, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, een grote bedreiging vormt voor het ecosystem en de kustgebieden van de Noordzee. Ze erkenden tevens de noodzaak om duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals olie en gas te ontwikkelen. De declaratie geeft een stimulans aan schone en veilige energieoplossingen, zoals offshore windenergie Niet alleen woorden, maar ook daden nodig Greenpeace is blij met de declaratie, maar waarschuwt dat mooie woorden alleen niets veranderen; ze moeten worden omgezet in daden. Ministers moeten ervoor zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in de offshore windindustrie. Het benutten van het potentieel aan windenergie op de Noordzee zou een substantiële en duurzame bijdrage leveren aan de CO2-reductieverplichtingen (de z.g. Kyoto-doelstellingen) van de Noordzeelanden.

Greenpeace NL
Artikel Greenpeace NL

Reacties