Vice Versa geeft schaduwadvies aan Ben Knapen

22-02-2011
Door: viceversa

Aanleiding van dit schaduwadvies is een online debat over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, dat door Cordaid en Vice Versa werd georganiseerd. Onder het motto 'So You Think You Can Help?' vond er van november tot en met januari een pittige discussie plaats op de website van de Vice Versa. De beste opinies en adviezen zijn geselecteerd en opgenomen in het schaduwadvies.

Verreweg de meeste aandacht in de discussie gaat uit naar de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld. René Grotenhuis, directeur van Cordaid, schrijft dat er met het nieuwe beleid een einde is gekomen aan een ruim veertig jaar 'preferred partnership' tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties. Volgens hem worden ngo's tegenwoordig meer als 'last' gezien dan als asset. Staatssecretaris Knapen ontkent echter dat er sprake is van een trendbreuk. Hij bevestigt nogmaals dat ngo's minder afhankelijk van de overheid moeten worden en vindt dat we 'niet zo nerveus' moeten doen over het conflict tussen minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal en ontwikkelingsorganisatie ICCO.

De plannen van de regering om meer nadruk te leggen op het Nederlands eigenbelang en Nederlandse bedrijven in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking, leidt tot veel kritische reacties. De staatssecretaris benadrukt dat het bij 'eigenbelang' niet gaat om korte termijn belangen, maar om de lange termijn. De overheid moet bijdragen aan structurele ontwikkeling, waar zowel ontwikkelingslanden als Nederland voordeel bij hebben. Ook het Nederlandse zakendoen gaat volgens Knapen uit van een fair share, zodat er in de toekomst weer een contract kan worden gesloten. Knapen meent daarom dat de belangen van ontwikkelingslanden en Nederland niet botsen, 'tenzij je eigenbelang definieert als een plat soort voordeel behalen op kosten van een ander.'

Bent u nog geen abonnee? Bestel slechts tegen verzendkosten de speciale editie van Vice Versa door een email te sturen naar info@viceversaonline.nlReacties