Ton Duffhues nieuwe voorzitter adviesraad Agriterra

07-03-2007
Door: Agriterra

Agriterra's adviesraad houdt zich onder andere bezig met het adviseren van het bestuur en het beoordelen van de voortgang van ontwikkelingsprojecten, het evalueren van de uitvoering en resultaten en dienaangaande het adviseren aan de directie. Met ingang van dit jaar zal de adviesraad bovendien meer een ambassadeursfunctie voor Agriterra gaan vervullen. De adviesraadleden zullen zich meer gaan bezighouden met publiciteit en het creëren van draagvlak voor Agriterra's werk.

 

Ton Duffhues, woonachtig in Nijmegen, is geen onbekende voor de adviesraad. Per april 2004 was hij plaatsvervangend lid en sinds september 2006 is hij vertegenwoordiger voor de ZLTO binnen de adviesraad. De ZLTO heeft al sinds jaren een samenwerkingsverband met zusterorganisaties in onder andere Thailand, Niger en Tanzania.

 

Zijn interesse voor internationale samenwerking ontstond al tijdens zijn studie antropologie. Ton Duffhues heeft verschillende boeken op zijn naam staan en aan meerdere boeken zijn bijdrage geleverd. Tijdens zijn werkende leven heeft hij zich meer gespecialiseerd in internationale samenwerking. Bij de ZLTO leidt hij het project dat gratis hulpverlening aan de leden biedt. Ton heeft als voorzitter van de adviesraad de ambitie een goed draagvlak voor Agriterra te creëren en kennis en energie tussen de Nederlandse plattelandsledenorganisaties en Agriterra te bundelen.

Reacties