Proefproject Mondiale Voetafdruk inspireert gemeenten

15-02-2002
Door: OneWorld
Bron: De Kleine Aarde

Met de Mondiale Voetafdruk kan worden berekend hoeveel beslag een persoon, gemeente of land legt op de aardse reserves. Uitgangspunt zijn alle aspecten van iemands leefstijl: voeding, energieverbruik, transport etc., die samen worden uitgedrukt in hectares. De gemeenten Bergen op Zoom, Pijnacker en Wymbritseradiel willen de Voetafdruk als kapstok gebruiken voor diverse activiteiten, waaronder de inzet van Ecoteams, een actie 'Koop Groen' en internationale samenwerking.

In een onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, zijn verschillende indicatoren voor duurzaamheid met elkaar vergeleken. Hieruit komt de Mondiale Voetafdruk als een van de meest bruikbare duurzaamheids- indicatoren naar voren.

'De Mondiale Voetafdruk en acht Nederlandse gemeenten. Verslag van fase III in 2001,' Boxtel, De Kleine Aarde, 2002, 32 pag., 8,90 euro (inclusief verzendkosten).

De Kleine Aarde
Meet uw eigen voetafdruk

Reacties