Persbericht: Tweede Kamer ontvangt ideale Buitenlandparagraaf

18-12-2006
Door: Partos

Partos betreurt het gebrek aan belangstelling van de campagnevoerende lijsttrekkers voor buitenlands beleid in de afgelopen verkiezingsperiode. Tijdens de campagnes van de politieke partijen werd niet of nauwelijks over de landsgrenzen heen gekeken, terwijl de onderlinge afhankelijkheid in Europa en wereldwijd steeds verder toeneemt. Paul Mudde, voorzitter van Partos: "Het gaat Nederland goed. Daarom heeft Nederland veel mogelijkheden om ook voor anderen een positieve kracht in de wereld te zijn." Branchevereniging Partos roept daarom de politiek op om een stevige Buitenlandparagraaf te formuleren in het nieuwe Regeerakkoord.

Tweede kamerleden van vier fracties, waaronder buitenlandwoordvoerder van de PvdA Bert Koenders, hebben hun handtekening al onder de Buitenlandparagraaf van Partos gezet. Ook Doekle Terpstra, oud CNV-voorzitter tekende de paragraaf. Tijdens verschillende verkiezingsactiviteiten van de leden van Partos werden steunbetuigingen verzameld. Dit resulteerde in een doek van ruim 40 meter lengte vol met handtekeningen die door vertegenwoordigers van Partos overhandigd zal worden aan de Tweede Kamer.

De realisatie van de Millenniumdoelen staat centraal in de Buitenlandparagraaf van Partos. Bij uitzendingen van vredesmachten wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de conflicten in Afrika, die het behalen van de VN ontwikkelingsdoelen ernstig belemmeren. Nederland dient daarnaast de wapenproductie, wapenhandel en wapendoorvoer aan banden te leggen. Ten slotte vraagt Partos aandacht voor coherentie van beleid; dat wil zeggen dat de resultaten van ontwikkelingssamenwerking niet ondermijnd mogen worden door handels-, landbouw-, milieu-, defensie-, of buitenlandse politiek. Om dit streven kracht bij te zetten pleit Partos in haar paragraaf voor het opstellen van een duurzaamheidsrapport van de gehele rijksoverheid.

 

Partos is de branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking. Op dit moment heeft Partos 90 lidorganisaties. De leden van Partos zijn actief op een of meer van de volgende terreinen: armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Meer informatie over Partos en de integrale tekst van de Buitenlandparagraaf is te vinden op www.partos.nl.

Reacties