Persbericht DCDD 6 december 2006: Verenigde Naties nemen nieuw verdrag over gehandicapten aan.

05-12-2006

Kofi Annan: "Dit Verdrag liet te lang op zich wachten"
Secretaris-generaal Kofi Annan verwelkomde in augustus al het Verdrag als een historisch hoogtepunt voor de 650 miljoen gehandicapten wereldwijd: "Mensen met een handicap hebben tot dusver adequate bescherming moeten missen en ik hoop dat dit Verdrag, dat veel te lang op zich liet wachten, een nieuw decennium inluidt waarin gehandicapten dezelfde rechten en mogelijkheden zullen hebben als ieder ander".

Grote vooruitgang voor ontwikkelingslanden mogelijk
Voor ontwikkelingslanden is dit Verdrag een enorme stap voorwaarts en zij kunnen nu rekenen op erkenning en (financiële) hulp van de geïndustrialiseerde landen. In het Verdragsartikel over internationale samenwerking erkennen lidstaten het belang van internationale samenwerking. Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten bijvoorbeeld, zullen structureel rekening moeten houden met, en toegankelijk moeten zijn met, de positie van mensen met een handicap.

Nederlandse organisaties helpen bij gelijke rechten voor gehandicapten in ontwikkelingslanden
DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development) organiseert op 6 en 7 december twee bijeenkomsten waarbij het nieuwe mensenrechtenverdrag wordt uitgewerkt. Op 6 december in Amsterdam tijdens de internationale conferentie 'Disability; mensrechten van woord naar daad' komen ontwikkelingsorganisaties en bedrijven als KLM samen om hun krachten te bundelen en te zien hoe mensenrechten het beste werken in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Op 7 december in Den Haag is er in het Kurhaus een bijeenkomst alleen over het nieuwe Verdrag; waarbij we ingaan op enkele belangwekkende Verdragsartikelen over inclusief onderwijs, positie van vrouwen met een handicap en internationale samenwerking.


--- --- ---

Noot voor de redactie:

Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom op de conferentie. Het programma is op de website van DCDD te raadplegen:
- Woensdag 6 december vanaf 10:30 uur in de Meervaart in Amsterdam: Internationale conferentie 'Disability; mensenrechten van woord naar daad': www.dcdd.nl?3020.
- Donderdag 7 december vanaf 11:45 uur in het Kurhaus in Den Haag: 'Worldwide implications of the new human rights convention for disabled persons': www.dcdd.nl?3037.

Op beide dagen zijn er vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties uit Zuid-Afrika, Oeganda, Kenia, Cambodia en Nicaragua aanwezig en beschikbaar voor interviews. Bij DCDD kunt u contact opnemen met Anke Huijboom (030-2363786 of 06-14590807) of Mark Raijmakers (06-24565193)

DCDD - Dutch Coalition on Disability and Development
Postbus 13054 - 3507 LB Utrecht
030-2363786 tel. / 2363009 fax
www.dcdd.nl / dcdd@dcdd.nl

Reacties