Over kippen en evaluatie van ontwikkelingssamenwerking

30-03-2006

Why did the Chicken cross the Road - and other stories on development evaluation is het resultaat van een samenwerkingsverband van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie IOB van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Europese forum voor internationale samenwerking Euforic en het KIT. Deze samenwerking richt zich op het verbreden en verdiepen van het (inter)nationale debat over ontwikkeling en evaluatie.

 

Het evalueren van ontwikkelingssamenwerking en het meten van de effecten wordt namelijk steeds belangrijker. Maar makkelijk is het niet. Hoe meet je vooruitgang bij onderwijs en gezondheidszorg? En hoe meet je een toename van democratie of een verbetering van de positie voor de vrouw? Als gevolg van veranderingen in de ontwikkelingssamenwerking is zowel het debat als de praktijk danig in beweging. Vooral de prominente rol van de Millenniumdoelen  en de toegenomen nadruk op armoedebestrijding vormen uitdagingen voor de evaluatie-praktijk.

 

De artikelen in het boek zijn eerder gepubliceerd op de website van Euforic als bijdragen aan het zogenaamde Aid Evaluation Dossier. Gebundeld in deze nieuwe publicatie bieden ze de lezer een breed scala aan impressies van en ervaringen met kwaliteit- en effectmeting. Op een verfrissende wijze gaan de auteurs in op trends en uitdagingen voor OS-evaluatie en de instellingen die dat uitvoeren:

Nieuwe benaderingen van evaluatie: nadruk op armoede en resultaten;

  • Samenwerking en partnerschappen;
  • Leren van evaluatie;
  • Indicatoren en logical frameworks; en
  • Participatoire benaderingen.

 

De titel van het boek is afgeleid uit het artikel van Rob van den Berg, oud-directeur van de IOB. Hij stelt:

"The debate on collaboration within evaluation is reminiscent of the question: 'why did the chicken cross the road?' The simple answer is that it wanted to get to the other side. But the evaluator wants to know: 1) whether the chicken took the shortest path across the road, and whether it crossed the road in the quickest possible way; 2) whether it can be established whether the chicken indeed and in actual fact reached the other side, and remains there, and is expected to remain there in the future; and 3) whether the needs of the chicken have been met by crossing the road...."

Inhoud

1. How to measure the impact of poverty alleviation: in search of new methods in

evaluation - Henri Jorritsma

2. Why did the chicken cross the road? Four principles to support collaboration within

evaluation - Rob van den Berg

3. Monitoring and evaluation at the crossroads: meeting the challenge of sector-wide

approaches and budget support - Jurrien Toonen and Rob van Poelje

4. The ants and the cockroach: a challenge to the use of indicators - Chris Whitehouse

5. A pot of chicken soup and why Brits don't carry umbrellas: in defence of indicators. A reply to the 'The ants and the cockroach' by Chris Whitehouse - Thomas Winderl

6. When will we ever learn? Perspectives on learning from evaluation - Paul Engel, Charlotte Ørnemark and Arin van Zee

7. Managing aid for results: how to select your partner in development - John Roberts

8. The Monterrey challenge: reshaping the development architecture - Robert Picciotto

9. The road to nowhere? Results-based management in international cooperation - Howard White

10. The new frontier: evaluation and organizational learning - Geoff Barnard

11. Participatory approaches to monitoring and evaluation - Sophie da Camâra Santa Clara Gomes


Redactie: Sarah Cummings, KIT Information & Library Services, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Postbus  95001, 1090 AD Amsterdam. E-mail: s.cummings@kit.nl

Website Euforic

Reacties