Nutteloze voorlichting

28-10-2004
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

NCDO en De Derde Kamer, het door de NCDO gesponsorde schaduwkabinet voor ontwikkelingssamenwerking, presenteerde in Den Haag de uitkomsten van een opinieonderzoek. De leden van De Derde Kamer waren ingenomen met de uitkomst, omdat deze aantoonde dat het draagvlak onder het Europese landbouwbeleid ontbreekt. Zij pleiten daarom voor coherentie, dat is jargon voor verder afbreken van subsidies aan de landbouw. Kees Blokland van Agriterra die namens de LTO aan het debat met De Derde Kamer deelnam, illustreerde hoe in de afgelopen jaren de exportsubsidies zijn verminderd, de directe steun minder handelsverstorend is geworden en de markttoegang is verruimd voor ontwikkelingslanden. Op dat laatste punt gaat de politiek inmiddels zo voortvarend te werk dat de ontwikkelingslanden het niet meer kunnen bijbenen. Konden deze arme landen een paar jaar geleden nog niet helemaal hun voorkeurspositie benutten, inmiddels gebruiken ze nog maar 55% van de ruimte die aan hen is toebedacht op de Europese markt.

Dus concludeerde Blokland dat het belangrijker is om de capaciteit van boeren en tuinders in ontwikkelingslanden op te bouwen, dan om maar door te blijven hameren op verdergaande hervormingen. "Die gaan toch wel door, want de consumenten houden liever dat geld in hun portemonnee." Hij verweet en passant de NCDO dat ze geld blijft besteden aan een lobby die op dit moment de armoedebestrijding niet echt helpt. Hij vindt het beter om het publiek voor te lichten over de ware aard van de landbouwsubsidies die nu vooral dienen om landschapsbeheer, dierenwelzijn, milieu en arbeidsomstandigheden te verbeteren. "Nederland heeft nog nooit zulk gezond voedsel gehad en de consument moet weten dat ze dat in gevaar brengt door de vrije invoer toe te staan en steun af te breken. In ieder geval moet de burger weten dat de ontwikkelingslanden voorlopig weinig opschieten met verdergaande hervorming. Iedereen mag die agenda voeren, maar wel op eerlijke argumenten. Handelsliberalisering is een noodzakelijke voorwaarde voor armoedebestrijding, maar volstrekt onvoldoende als er niet ook geïnvesteerd wordt in ontwikkelingslanden en vooral bij gezinslandbouw. "Dat was al bekend toen de hervorming begon, het blijkt nu in de praktijk en toch blijft de NCDO maar geld weggooien aan nutteloze voorlichting."

Nieuwsgroep Agriterra

Reacties