Nederlands initiatief leidt tot krachtenbundeling

29-01-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Bijna een op de zeven mensen in de wereld heeft niet genoeg voedsel. Landbouw (akkerbouw, veeteelt, visserij en bosbouw) is in ontwikkelingslanden meestal de basis van de economie. Een van de initiatieven om deze sector te helpen, ging deze maand in Leuven officieel van start.

AgriCord De eerste algemene vergadering van AgriCord vond plaats en hiermee werd de samenwerking bezegeld tussen tien landbouw- en plattelandsorganisaties uit "rijke" landen, waaronder LTO Nederland en de ontwikkelingsorganisatie Agriterra uit Arnhem. Ook de Belgische Boerenbond en plattelandsorganisaties uit Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Canada, Denemarken en Japan zijn inmiddels toegetreden en Duitsland volgt binnenkort. De organisaties in AgriCord mobiliseren en bundelen hun krachten om landbouworganisaties in ontwikkelingslanden te steunen. Gezonde landbouw noodzaak Ontwikkeling van de landbouw helpt niet alleen direct de armen en hongerigen, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het inkomen van de bevolking in ontwikkelingslanden. Om die reden is het nodig in het Zuiden veel aandacht te besteden aan het efficiënter en rendabeler maken van de landbouw en alle bedrijvigheid hieromheen. En dat kan alleen als we ons als 'rijke landen' gezamenlijk inzetten voor deze ontwikkeling. Gezamenlijke aanpak Met de oprichtingsvergadering ging ook officieel het eerste AgriCord-programma van start, dat in de komende 4 jaar activiteiten van boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden zal steunen. Deze activiteiten hebben te maken met vermarkting van hun producten, waarmee deze zich dus rechtstreeks op de inkomensverbetering van de gezinslandbouw richt. Andere programma's van AgriCord versterken de onderhandelingspositie van boeren tegenover de verwerkende bedrijven en ondersteunen beginnende boerengroepen die zich regionaal of nationaal willen organiseren. Landbouworganisaties uit ontwikkelingslanden kloppen dus niet tevergeefs aan bij hun collega's uit het Noorden.

meer informatie over AgriCord
PeasantsWorldwide, het documentatie- en informatiecentrum voor de georganiseerde landbouw
PeasantsWorldwide, het documentatie- en informatiecentrum voor de georganiseerde landbouw

Reacties