Mensen met een handicap behoeven meer aandacht in de Tsunami regio's

09-03-2005 Bron: DCDD

Tekst van de brief:

De solidariteit die Nederlanders in de afgelopen tijd via giro 555 en door middel van vele andere kleinschalige acties aan de slachtoffers van de Tsunami ramp in Azië hebben getoond, is zeer indrukwekkend. Ik wens u dan ook veel voorspoed en wijsheid bij de besteding van de ingezamelde gelden.

Ik schrijf u namens de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), een coalitie van mensen en organisaties die zich richt op meer structurele aandacht voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Enkele van de bij SHO aangesloten organisaties zijn ook deelnemer van DCDD.

De Tsunami zal ongetwijfeld veel handicaps en trauma's hebben veroorzaakt onder de slachtoffers van de Tsunami. Mensen die voor de Tsunami al een handicap hadden, hebben niet alleen familie en bekenden verloren, maar daarnaast ook onderdak, zorg en begeleiding van hun dierbaren. Uit ervaring via de internationale netwerken waarin we opereren, weten we dat behoeften van mensen met een handicap vaak over het hoofd worden gezien in noodsituaties; dat geldt niet alleen direct na een ramp, maar ook in het daaropvolgende fase, namelijk die van de wederopbouw.

Het Sphere project (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response handbook - www.sphereproject.org) benadrukt dat 'disability' een belangrijk dwarsdoorsnijdend thema is: mensen met een handicap hebben niet persé specifieke faciliteiten of programma's nodig. Ze hebben vooral toegang nodig tot voorzieningen die worden opgezet.

Een wederopbouwprogramma kan met een zorgvuldige planning tijdens de eerste fasen al toegankelijk voor iedereen gemaakt worden. Er van verzekerd zijn dat toekomstig wederopbouw en ontwikkelingswerk inclusief is in de planningsfase, kan enorme verschillen betekenen voor mensen die een handicap hebben of gehandicapt zijn geworden als gevolg van de ramp. Fysieke toegankelijkheid tot voorzieningen voor mensen met een motorische of fysieke handicap, er voor zorgen dat blinde of dove mensen belangrijke publieke informatie kunnen krijgen, zijn slechts enkele voorbeelden

de door de Tsunami getroffen gebieden, maatregelen treffen om mensen met een handicap niet dubbel slachtoffer te laten zijn. Het kan wellicht zinvol zijn om als een eerste stap contact op te nemen met gehandicaptenorganisaties in de regio. DCDD kan hierbij behulpzaam zijn.

DCDD opereert in een internationaal netwerk International Disability and Development Consortium (IDDC) waarin collega-organisaties werken met en voor mensen met een handicap in de getroffen regio's. DCDD kan u in contact brengen met deze organisaties. IDDC voert momenteel een onderzoek uit in hoeverre wederopbouwprogramma's in de regio 'inclusief' zijn en of mensen met een handicap worden betrokken bij de uitvoering van deze programma's. In Brussel vond onlangs een bijeenkomst plaats van het Europees parlement over hoe te verzekeren dat wederopbouw acties inclusief zijn voor mensen met een handicap. Het 'Disability and Development Team' van de Wereldbank coördineert momenteel informatie en hulpverleningsinitiatieven op dit gebied.

Naast meer informatie over deze en andere initiatieven, onderzoeken en documenten kan DCDD u helpen met inhoudelijk advies. In de bijlage vindt u een Engelstalig document dat dieper ingaat op de adviezen in deze brief gegeven. Ik wens u nogmaals veel succes met uw belangrijk wederopbouw werk.

Met vriendelijke groet,

Mark Raijmakers
directeur

Link naar brief op DCDD website

Reacties