Leren van elkaar

20-03-2007
Door: Agriterra

Agriterra is opgericht door de ledenorganisaties van het Nederlandse platteland. De ontwikkelings­samenwerking vindt niet plaats via overheden, maar is gestoeld op rechtstreekse kennisuitwisseling van boer tot boer (m/v). Dat betekent dat organisaties elkaar helpen op allerlei gebied. Agriterra stimuleert, ondersteunt en financiert deze internationale samenwerking tussen boerenorganisaties en coöperaties in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. Uitgangspunt is dat de leden profiteren van de activiteiten die hun organisatie ontwikkelt. Onze werkwijze voor 2007 tot en met 2010 is gebaseerd op ons plan 'Boeren tegen armoede'.

 

WEST-AFRIKA

 

Forum

Afrikaanse boerenorganisaties hebben op het gebied van vermarkting van hun producten met nogal wat problemen te kampen. Zo hebben ze bijvoorbeeld vaak moeilijk toegang tot marktinformatie, het is vooral de tussenhandel die hiervan profiteert. Om deze problemen te tackelen is in januari in Mali een forum voor boerenorganisaties uit West-Afrika georganiseerd. Tijdens dit forum discussieerden 65 deelnemers over hun ervaringen met de vermarkting van landbouwproducten.

 

Kennisuitwisseling

Belangrijke conclusie van het forum was dat de boeren veel van elkaar kunnen leren. Organisaties lopen veelal tegen dezelfde problemen aan en waarom het wiel een tweede keer uitvinden? Veel boeren produceren en verkopen individueel, direct na de oogst als het aanbod groot en dus de prijs laag is. Als later in het seizoen de vraag groter wordt, is hun voorraad op. Een deelnemer uit Niger vertelde over een goede oplossing hiervoor, een opslagkredietsysteem. Na de oogst slaan boeren collectief hun producten op en onderhandelen ze met kredietinstellingen over leningen met als onderpand hun voorraad. Zo beschikken ze over kapitaal (in de vorm van een lening) en kunnen ze de producten voor een hogere prijs verkopen. Een organisatie in Madagaskar gebruikt hetzelfde systeem, met het verschil dat de boeren daar een veel hogere rente moeten betalen. Dit zette de Malagassische deelnemer wel aan het denken.

 

 

De cirkel wordt groter

Niet alleen de deelnemers aan het forum, maar ook de boeren (leden) moeten de ervaringen meekrijgen en er hun voordeel mee doen. Hieraan schort het nogal eens. Op het forum zijn documenten, radio-uitzendingen en videobeelden gemaakt die onder de leden verspreid moeten worden. Noviteit op dit forum was de aanwezigheid van 6 afgevaardigden uit Rwanda en Congo. Tussen West- en Centraal Afrika is van oudsher weinig contact, terwijl de boerenorganisaties wel veel van elkaar kunnen leren. Agriterra heeft ervoor gezorgd dat de afgevaardigden uit Centraal Afrika konden deelnemen, zodat de ervaringen van dit forum ook ten goede komen aan de boeren daar.

 

 

Meer weten over Agriterra?

Kijk op agriterra.org voor meer informatie. Via deze site kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief (E-zine). Of stuur een bericht met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail naar Agriterra, postbus 158, 6800 AD in Arnhem. Bellen (026-4455445) of e-mailen (communicatie@agriterra.org) kan natuurlijk ook.

Reacties