Klacht tegen reizen naar Birma

27-11-2002 Bron: CNV

Volgens beide vakcentrales houden de reisbureaus zich ook niet aan de gedragsregels voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Die schrijven onder meer voor dat grote en kleinere bedrijven die internationaal zaken doen zich moeten inzetten om een einde te maken aan dwangarbeid. Dwangarbeid wordt in Birma op grote schaal toegepast door de militaire dictatuur, ook bij het uitvoeren van projecten ter bevordering van het toerisme dat een belangrijke bron van inkomsten voor de machthebbers is. Bij het Ministerie van Economische Zaken is een zogenoemd Nationaal Contactpunt voor Multinationale Ondernemingen ondergebracht dat moet toezien op de naleving van de OESO Gedragsregels.

Gemuilkorfd Nederlandse reisbureaus worden al geruime tijd door het Birma Centrum Nederland (BCN) op gewezen dat het organiseren van reizen in Birma haaks staat op Nederlands en Europees beleid. De democratische oppositie in Birma, die door de militairen gemuilkorfd wordt, heeft opgeroepen tot het stoppen met toerisme zolang de dictatuur nog aan de macht is. Verscheidene reisorganisaties hebben zich door het BCN laten overtuigen. De zeven in de klacht genoemde reisorganisaties, die eerder ook door de beide vakcentrales zijn opgeroepen te stoppen met hun activiteiten in Birma, zijn ongevoelig gebleken voor de druk die op hen wordt uitgeoefend. Er is nog een klein aantal twijfelaars waarvan FNV en CNV hopen dat ze alsnog over de streep getrokken worden. FNV en CNV hebben het Nationaal Contactpunt voor Multinationale Ondernemingen gevraagd vast te stellen dat de in de klacht genoemde reisbureaus de Gedragscode van de OESO schenden en ertoe bij te dragen dat ze nu toch een punt zetten aan het organiseren van toeristische reizen naar Birma.

Voor meer informatie

Reacties