'Gay rights are human rights'

29-07-2002
Door: OneWorld
Bron: Amnesty NL

Over de hele wereld zijn homoseksuele mannen en vrouwen het slachtoffer van schendingen van mensenrechten. Die schendingen lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en marteling. In bijna de helft van alle landen ter wereld is homoseksualiteit strafbaar. In sommige landen kan er zelfs de doodstraf voor worden opgelegd. Het gevangen houden van mensen enkel en alleen vanwege hun vermeende of werkelijke seksuele oriëntatie is strijdig met het recht op vrijheid van discriminatie, zoals dat in internationale verdragen is vastgelegd.

Zo werden op 11 mei 2001 in Cairo (Egypte) 52 mannen opgepakt in een nachtclub op de ‘Queen Boat’. Ze werden beschuldigd van ‘immoreel gedrag en minachting van de godsdienst'. Volgens Amnesty International werden de meesten van hen, en mogelijk allen, alleen gedetineerd vanwege hun seksuele oriëntatie. Van de groep werden 23 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van één tot vijf jaar. In juli 2002 werd de zaak tegen vijftig van de opgepakte mannen heropend. Amnesty heeft 22 van de 23 gevangenen geadopteerd en vraagt om hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Met de Amnesty-boot op de Canal Parade wil Amnesty International aandacht voor hen vragen.

Amnesty NL

Reacties