Faber stelt Oosterschelde in als nationaal park

14-05-2002
Door: OneWorld
Bron: WNF NL

Het is daarmee het grootste nationale park van Nederland en bovendien het eerste mariene park. Het overgrote deel van de Oosterschelde bestaat uit ondiep en diep open water, waar grote aantallen watervogels verblijven om te rusten en voedsel te zoeken. Daarnaast is en blijft het gebied van belang voor de visserij, met name op mosselen en oesters, en de (water)recreatie.

WNF NL
Artikel WNF NL

Reacties