Duurzame Dinsdag

08-08-2005

Meedoen?
Voor de betrokken partijen is Duurzame Dinsdag een goed moment om zichzelf en hun netwerken zichtbaar te maken bij het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en in de pers. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan Duurzame Dinsdag en bagage voor een duurzame samenleving te leveren. Dat kan door uw initiatief via de website aan te melden en aanwezig te zijn bij de lunchbijeenkomst op Duurzame Dinsdag op 5 september 2006. Daar bent u in de gelegenheid uw initiatieven persoonlijk toe te lichten en in debat te gaan met genodigden vanuit de overheid, het bedrijfsleven en burgerij.

Initiatieven aanleveren
Uw duurzame ideeën en initiatieven zijn welkom! Vul het initiatiefformulier voor 1 augustus 2006 in op de website van Duurzame Dinsdag
 en wij zorgen ervoor dat ze in het Duurzame Koffertje terecht komen.

Duurzame Koffertje 
Alle initiatieven die ingediend worden via deze site komen in het Duurzame Koffertje. Minister-president Balkenende ontvangt het koffertje op 5 september tijdens een bijeenkomst in de oude zaal van de Tweede kamer, Den Haag. 

Het ministerie van VROM heeft €25.000 ter beschikking gesteld voor de meest aansprekende burgerinitiatieven in 2006. De beoordeling vindt plaats door een deskundige jury onder voorzitterschap van Thom de Graaf. Staatssecretaris Van Geel zal de geldprijzen uitreiken aan deze initiatieven. 

Voor de regio Haaglanden heeft Fonds 1818 €30.000 aan prijzengeld ter beschikking gesteld. De uitreiking van deze prijzen vindt plaat op 19 oktober in het Nutshuis te Den Haag.

 

Voor 2006 worden alleen prijzen versterkt voor het thema Klimaat waar steek jij je energie in' "

Meer informatie op www.duurzamedinsdag.nl

Reacties