Dokters van de Wereld bezorgd over nieuwe zorgverzekeringswet

13-06-2005

-         De nieuwe premies (1.100,- euro per jaar) zijn in eerste instantie voor de hoge en lage inkomens gelijk. Ongeveer 6 miljoen mensen zullen recht hebben op een zorgtoelage. Deze dient te worden aangevraagd bij de Belastingsdienst. Ervaring wijst uit dat juist de meest kwetsbare groepen in de samenleving hun weg niet weten te vinden in het administratieve oerwoud en hierdoor de premies niet kunnen betalen.

-         Minister Hoogervorst heeft toegezegd dat mensen niet onverzekerd zullen raken, maar dit geldt alleen voor het basispakket. Er is geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen: juist de mensen die aanvullende verzekeringen nodig hebben, dus ouderen en chronisch zieken, kunnen geweigerd worden voor aanvullende verzekeringen en zo niet de zorg krijgen die ze nodig hebben (bijvoorbeeld fysiotherapie).

-         Artsen zullen gedwongen worden medische gegevens door te spelen aan zorgverzekeraars, het medisch beroepsgeheim komt hierdoor in het geding.

 

Dokters van de Wereld maakt zich grote zorgen om de nieuwe zorgverzekeringswet. Door de invoering van deze wet zal de toegang tot gezondheidszorg in Nederland voor de meest kwetsbaren verslechteren.

 

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie die medische hulp verleent aan kwetsbare groepen overal ter wereld, alsook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten, evenals het geven van voorlichting aan het publiek.  

 

Noot voor de redactie / Niet voor publicatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

 

Corinne Eisma, Communicatie & PR

020 465 2866

ceisma@doktersvandewereld.org

 

www.doktersvandewereld.org

Reacties