Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking

08-08-2012
Door: viceversa
Bron: Lokaalmondiaal
Banner Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking 2012

Wegens succes organiseert Coolpolitics vanaf november 2012 voor de tweede keer een Masterclass Ontwikkelingssamenwerking met Jan Pronk. De masterclass richt zich op de nieuwe generatie beleidsmakers en opinion leaders. Samen met Jan Pronk focussen zij in een reeks colleges de impact van globalisering en de ethiek, de ratio, het belang en de effecten van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit historisch perspectief wordt gekeken naar de uitdagingen voor het ontwikkelingsbeleid van vandaag en morgen.

Ontwikkelingssamenwerking is tegenwoordig al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Niet alleen gaan de budgetten omlaag, maar steeds meer mensen twijfelen openlijk aan het nut van het geven van geld aan het arme deel van de wereld. Corruptie en de (vooronderstelde) gebrekkige effectiviteit van hulpinitiatieven zijn volgens critici voldoende aanleiding om geheel te stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Terwijl er veel resultaten zijn geboekt, noopt globalisering ons tegelijkertijd voor een herijking van de wijze waarop we nu ons buitenlands ontwikkelingsbeleid hebben vorm gegeven.

Reden genoeg voor Coolpolitics om je – samen met één van de iconen van ontwikkelingssamenwerking; Jan Pronk – de kans te bieden om ontwikkelingsprocessen te doorgronden. De Masterclass Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit 7 bijeenkomsten gedurende een half jaar; van november 2012 tot april 2013. Het eerste college vindt plaats op zaterdagmiddag 3 november (onder voorbehoud). Daarnaast krijg je, in het kader van de masterclass, de mogelijkheid om een gevarieerd programma te volgen van trainingen, zoals voor het schrijven van (journalistieke) teksten, interviewen, mediatraining, en interculturele communicatie.

Colleges Jan Pronk
De oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking en milieu gaat in op de essentie van ontwikkelingsprocessen en internationale samenwerking (waarom geven wij überhaupt?) en over eigenbelang in een context van mondialisering. Het gaat over de successen en de mislukkingen van ontwikkelingssamenwerking, en de uitdagingen voor de toekomst. Pronk ontrafelt de relatie tussen conflict, ontwikkeling en globalisering en gaat in op actuele thema’s zoals mensenrechten, economische relaties en mondiale duurzaamheid.

Inmiddels verbonden als professor van het Institute for Social Studies in Den Haag analyseert Pronk de veranderingen die zijn opgetreden sinds hij in 1973 voor de eerste keer aantrad als minister voor ontwikkelingssamenwerking: Was het bestrijden van armoede in ‘onze’ voormalige koloniën toen nog de belangrijkste reden voor het geven van ontwikkelingshulp, inmiddels is de ontwikkelingsagenda veel breder. De wereld wordt geconfronteerd met grote problemen, zoals klimaatverandering, ongelijke handelsverhoudingen en mondiale conflicten. “Daarom is ontwikkelingssamenwerking nog steeds zo relevant als destijds”, aldus Pronk.

Output
Je schrijft in totaal 4 weblogs gedurende de cursusreeks, welke geplaatst worden op www.coolpolitics.nl en op www.viceversaonline.nl. Daarnaast schrijf je een essay naar aanleiding van de masterclass. Coolpolitics stelt aan het einde van de masterclass een digitale publicatie van de beste werken samen, over jullie visie op Ontwikkelingssamenwerking anno 2012.

Deelnemen?
De Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking richt zich op (young) professionals. Een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking is handig, maar geen vereiste. Een passie voor het onderwerp wel. Deelnemers met hele diverse achtergronden worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Masterclass. Er zijn 20 plekken beschikbaar voor de Coolpolitics Masterclass en in tegenstelling tot de vorige masterclasses is er dit keer geen leeftijdsgrens

Selectie
Er vindt een voorselectie voor de Masterclass Ontwikkelingssamenwerking plaats. Naast het bijwonen van de colleges, verwachten we in de masterclass een actieve houding, door middel van het voorbereiden van de colleges, het maken van opdrachten en het lezen van relevante literatuur. Pronk behandelt case studies, maar heeft ook aandacht voor praktische zaken, zoals het analyseren van teksten en methodieken van onderhandelen. Onder zijn begeleiding leer je via verschillende praktische opdrachten ontwikkelingssamenwerking in de praktijk kennen.

Enthousiaste kandidaten kunnen zich aanmelden door een motivatiebrief en een CV te sturen, aangevuld met een presentatie van jezelf waaruit jouw interesse voor ontwikkelingssamenwerking blijkt. Deze presentatie is vrij van vorm en kan bijvoorbeeld bestaan uit een scriptie, essays, publicaties, een fotoreportage, video of een combinatie van verschillende media.

Kosten
De kosten voor de Masterclass bedragen € 400,- per persoon. Hieruit worden zowel de begeleiding vanuit Coolpolitics als de aanvullende trainingen betaald en wordt de lunch verzorgd tijdens de trainingen. Jan Pronk werkt kosteloos mee aan de masterclass. Kosten voor de aanschaf van andere materialen en eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.

N.b. voor een aantal deelnemers is er de mogelijkheid om na afloop van de masterclass op reis te gaan met het Beyond (y)our World programma van lokaalmondiaal. Voor deelnemers tot en met 25 jaar is hiervoor een reiskostensubsidie beschikbaar.

Voor meer informatie over de Coolpolitics Masterclass of jouw aanmelding kun je contact opnemen met Susanne Eskens via masterclass@coolpolitics.nl. De deadline voor aanmelding is 15 september 2012 via hetzelfde adres.

 

Reacties