Boekpresentatie DEVELOPMENT COOPERATION EUROPEAN UNION - LATIN AMERICA: Overview and Prospect

31-01-2005

In de jaren tachtig kwam een politieke dialoog op gang tussen de EU en Latijns-Amerika om economische, culturele en culturele banden te verstevigen. Desalniettemin lijkt anno 2005 Europa weinig belangstelling te hebben voor Latijns-Amerika. De aandacht van Europa lijkt zich juist verplaatst te hebben naar de eigen regio en andere regio's. De auteurs pleiten voor het doorbreken van deze situatie. Daarbij baseren zij zich op de bevindingen van de conferentie 'Europe and the South; A New Era. European Development Cooperation Towards Policy Renewal and a New Commitment' dat in 2004 in Den Haag werd georganiseerd door European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) en Society for International Development (SID).

Gastspreker is Mariano Valderrama, Senior Advisor Regional Governance van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV.

DEVELOPMENT COOPERATION EUROPEAN UNION - LATIN AMERICA is tot stand gekomen met hulp van Euforic,ICCO, SNV en RIMISP.

Reacties