‘Stop Kinderarbeid’ biedt Donner wereldwijde petitie aan

12-05-2010
Door: Hivos

'Stop Kinderarbeid' dringt via de petitie aan op een fundamentele verandering in de aanpak van kinderarbeid. Het streven moet zijn om alle vormen van kinderarbeid uit te bannen in plaats van alleen de ergste vormen.

Internationaal is afgesproken (Millenniumdoel 2) om te zorgen dat elk kind in 2015 op school zit. Dat lukt alleen door alle kinderarbeid uit te bannen. Ervaring van partnerorganisaties van de campagne laat zien dat dit streven niet alleen wenselijk maar ook haalbaar is. Organisaties uit ondermeer India, Ghana, Marokko, Albanië, Ethiopië, Oeganda en Zimbabwe zijn op de conferentie aanwezig. Zij zullen daar hun ervaringen delen.

Alle vormen van kinderarbeid onacceptabel
Hun boodschap is dat het effectiever is om alle kinderarbeid in een regio tegelijk aan te pakken en alle kinderen naar school te helpen. Sleutel tot succes is de overtuiging dat elk kind recht heeft op onderwijs en bescherming tegen werk. Daarom voeren de organisaties campagne om de houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, de overheid én kinderen te veranderen. Van 'kinderarbeid is een noodzakelijk kwaad' moet de norm worden: 'kinderarbeid, in welke vorm dan ook, is onacceptabel'.

Werk in de landbouw of in de huishouding valt vaak niet onder de noemer 'erg werk'. Met een aanpak van alleen de ergste vormen van kinderarbeid zouden kinderen die dergelijk werk verrichten niet naar school kunnen. Door uitbanning van alle kinderarbeid komt meer werk voor volwassenen beschikbaar en gaan volwassenen zonder de concurrentie van 'goedkope kinderen' meer verdienen. Dat vangt het verlies op van de (bescheiden) inkomsten die hun kinderen inbrengen, zo blijkt ook uit een onderzoek van de FNV, lid van de campagne 'Stop Kinderarbeid', dat zondag 9 mei werd gepubliceerd.

Teken de petitie (tot zondagavond 9 mei 2010)

Stop kinderarbeid

'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' is een Europese campagne van de Alliance2015 die in Nederland gevoerd wordt door ontwikkelingsorganisatie Hivos, de Algemene Onderwijsbond (AOb), ICCO & Kerk in Actie, FNV Mondiaal, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden.

Reacties