Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In het afgelopen jaar is de steun voor Nederlandse inzet bij het oplossen van de Europese vluchtelingencrisis verdubbeld. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder Nederlanders van Kaleidos Research. Positief nieuws dus, dat nogal afwijkt van berichten over protesten tegen vluchtelingenopvang en de groeiende populariteit van de PVV. Hoe deze ogenschijnlijke tegenstelling te verklaren?

Tussen augustus 2014 en augustus 2015 is de maatschappelijke steun voor de Nederlandse rol bij het oplossen van de Europese vluchtelingencrisis fors toegenomen (zie infographic). Waar vorig jaar nog een kwart vond dat alleen aankomstlanden verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen, deelt nu nog maar 1 op de 10 Nederlanders deze mening. Tegelijkertijd is het aantal Nederlanders dat vindt dat Nederland moreel verplicht is om te zorgen voor een betere lokale opvang van migranten die per boot aankomen bijna verdubbeld. Dit geldt ook voor het aantal Nederlanders dat vindt dat Nederland Zuid-Europese landen moet helpen door een deel van de bootvluchtelingen hier op te vangen.

[[{“fid”:”40394″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Infographic: Nederlanders en migratie”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Infographic: Nederlanders en migratie”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Infographic: Nederlanders en migratie”,”title”:”Infographic: Nederlanders en migratie”,”style”:”height:883px; width:581px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Trendlijn opvattingen Nederlanders (auteur: Winny de Jong)

Deze positieve ontwikkeling lijkt haaks te staan op andere geluiden uit de samenleving. Zo is de PVV volgens diverse peilingen bezig aan een explosieve opmars. Deze partij zou volgens Maurice de Hond met 35 zetels nu zelfs de grootste partij van Nederland zijn. Wat is nu waarheid?  

Waan van de dag
Zoals eerder gesteld: opinies over migratie zijn lastig te meten. Begrippen als ‘vluchteling’ en ‘migranten’ hebben een bepaalde lading. Eén die per persoon en per moment verschilt. Een opinie wordt onder andere gevormd door berichtgeving in de media. Vluchtelingen neergezet als ‘gelukszoekers’, krijgen minder begrip dan bootvluchtelingen geportretteerd als Syriërs op de vlucht voor oorlog. Incidenten als vechtende asielzoekers of een vrouw uit Oranje die haar arm breekt na een aanrijding met staatsecretaris Dijkhoff, kunnen daarbij genoeg zijn om een stemming te doen omslaan.  

Hoe dichterbij de gevolgen, hoe groter het verzet. 

Dubbelhartig
Actualiteiten kunnen specifieke opvattingen over migratie dus (tijdelijk) beïnvloeden. Belangrijker nog: migratie is geen afgebakend begrip. Het is een complex en veelomvattend vraagstuk. Zodoende zijn meningen over dit onderwerp soms ogenschijnlijk tegenstrijdig. Hierbij geldt in het algemeen dat hoe dichterbij de gevolgen, hoe groter het verzet. 'Ja, vluchtelingen moeten geholpen worden.' 'Nee, ik wil geen asielzoekerscentrum in mijn straat.' Eerder onderzoek van Kaleidos Research laat dezelfde dubbelhartigheid zien: Nederlanders zijn begaan met het lot van oorlogsvluchtelingen, maar leggen de oplossing voor het bootvluchtelingenprobleem in Europa het liefst bij anderen. Deze tegenstrijdigheid is geen bewijs dat het onderzoek niet deugt of dat Nederlanders inconsistent zijn; het zijn simpelweg twee verschillende vragen. Aan de Nederlandse overheid de taak om te manoeuvreren binnen dit geheel aan diverse emoties en opvattingen, waarbij ook nog eens geldt dat Nederlanders onderling van mening verschillen.

De drie stellingen maakten onderdeel uit van een eerdere grote studie van Kaleidos Research naar opvattingen van Nederlanders over migratie. De vragen zijn herhaald eind mei 2015 (n=2076) en eind augustus 2015 (n=1084). De resultaten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd, sociale klasse, huishoudgrootte, regio. 

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief