sheepvaartindustrie
Achtergrond

Schonere scheepsbrandstof doet astma bij kinderen afnemen

Vanaf 2020 moet scheepsbrandstof veel minder zwavel bevatten. Daardoor veroorzaakt het de helft minder astma bij kinderen en een derde minder long- en hartziekten. Maar ook het positieve effect op de klimaatverandering neemt af. Strengere regels voor scheepsbrandstof, die vanaf 2020 van kracht worden, doen het aantal astma-gevallen bij kinderen wereldwijd dalen. Uit simulaties blijkt […]

Zuurstoftekort in oceanen verviervoudigd

De omvang van de zogeheten ‘dode zones’ in de oceanen is verviervoudigd. Deze zones hebben een groot tekort aan zuurstof, waardoor planten en dieren moeite hebben te overleven. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat wordt beschreven in een artikel van de HuffingtonPost. De groei van deze ‘dode zones’ is een van de gevolgen van de […]

Komt er een gigantisch natuurreservaat in de Antarctische Oceaan?

Het natuurreservaat kan wereldwijd voordelen opleveren