Binnenvaart
Achtergrond

Hoe de energietransitie binnenvaart

Revolutie in de wereld van de binnenvaart: een volledig elektrisch aangedreven ontwerp.

'Scheepvaart is de meest ontransparante industrie'

Poolreiziger vertrekt weer naar Spitsbergen
scheepvaart

Hoe lang mag de scheepvaart nog vervuilen?

Blog #11 Klimaatgezant Marcel Beukeboom
sheepvaartindustrie
Achtergrond

Schonere scheepsbrandstof doet astma bij kinderen afnemen

Vanaf 2020 moet scheepsbrandstof veel minder zwavel bevatten. Daardoor veroorzaakt het de helft minder astma bij kinderen en een derde minder long- en hartziekten. Maar ook het positieve effect op de klimaatverandering neemt af. Strengere regels voor scheepsbrandstof, die vanaf 2020 van kracht worden, doen het aantal astma-gevallen bij kinderen wereldwijd dalen. Uit simulaties blijkt […]

Roet op het ijs

Interview met poolreiziger Bernice Notenboom