‘Veiligelanders’ zijn niet verantwoordelijk voor de asielcrisis

5 vragen en antwoorden over deze 'kansloze' asielzoekers.

Opvangcrisis veroorzaakt door regering zelf

De overheid wordt al jaren gewaarschuwd voor deze noodsituatie.

Zij bestrijden het asielbeleid al jaren: 'Vroeger was solidariteit heel gewoon'

'Bij de IND krijg je altijd het nadeel van de twijfel.'

Hoe onze immigratiedienst steeds strenger werd

Een overzicht van wat er is veranderd.

Wat als zelfs je relatie de IND er niet van overtuigt dat je gay bent?

Ook als je mishandeld wordt vanwege je geaardheid, is de IND niet overtuigd.

Nog steeds vindt de IND je niet ‘authentiek gay’

Lhbti+-asielaanvragen worden door de IND doorgelicht alsof fraude altijd op de loer licht.

Gay? Wees authentiek!

Wat vindt de IND een geloofwaardig LHBTI-verhaal?
Achtergrond

27 jaar zonder nationaliteit – hoe red je dat?

Wat te doen met staatlozen die jaren zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen?
Achtergrond

Nationaliteit onbekend

Nesrin Farahani was op een dag haar nationaliteit kwijt.

Nederland te streng in proces gezinshereniging

De Europese gezinsherenigingsrichtlijn wordt in Nederland lang niet altijd nageleefd.

Wordt Mohammed uitgezet?

Als het aan de Europese Dublin-regeling ligt wel.