Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een beweging van mensen die zich hiervoor inzet: lokaal, landelijk en wereldwijd. 

In Nederland met de steun en inzet van ruim 80.000 leden en donateurs en 80 lokale afdelingen. Wereldwijd als lid van Friends of the Earth International, het grootste milieunetwerk ter wereld, met lidorganisaties in 70 landen verspreid over alle continenten. 

Onze taak: milieuproblemen signaleren, oplossingen agenderen en die, waar mogelijk, helpen verwezenlijken. Dan doen we m.n. door grote groepen mensen te mobiliseren om draagvlak te laten zien en druk te zetten.

Speerpunten: Voedsel, Verkeer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bekijk vacatures van Milieudefensie

Artikelen van Milieudefensie