Critical Mass – goed

Critical Mass

Critical Mass laat jongeren ervaren hoe conflicten ontstaan. We laten hen voelen hoe het is om buitengesloten te worden of confronteren hen met hun eigen vooroordelen. In een veilige omgeving ontdekken ze hun manier om met ‘de ander’ om te gaan.n hoe conflicten ontstaan. We laten hen voelen hoe het is om buitengesloten te worden of confronteren hen met hun eigen vooroordelen. In een veilige omgeving ontdekken ze hun manier om met ‘de ander’ om te gaan.

Artikelen van Critical Mass