Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Kinderen met hongerbuikjes en dunne armpjes en beentjes: we kennen de beelden wel uit Afrika. Maar niet alle Afrikaanse kinderen zijn ondervoed. Sadia Beshir Mohammed onderzocht in haar afstudeeronderzoek aan het Institute of Social Studies in Den Haag (onderdeel van Erasmus Universiteit in Rotterdam) wat de bepalende factoren zijn in de ondervoeding van kinderen in Ethiopië. Vooral de opleiding van de moeders bepaalt of een kind voldoende te eten krijgt.

De helft van de Ethiopische kinderen van twee jaar is ondervoed

De ondervoeding in Ethiopië is hoog in vergelijking met andere ontwikkelingslanden: maar liefst de helft van de Ethiopische kinderen van twee jaar is ondervoed. Er spelen veel problemen een rol die aan ondervoeding zijn gerelateerd. Naast een gebrek aan voedsel is er veel armoede,  is de algehele gezondheid van de bevolking slecht en is er onvoldoende geschoold gezondheidspersoneel. Deze problemen hangen op hun beurt samen met onderliggende beperkingen. Zo zijn er onvoldoende grondstoffen en sociale instituties en zijn economische en politieke structuren instabiel.  
Ondervoeding en honger zijn zowel de oorzaak als het gevolg van gezinnen die vaak te maken hebben met schokken. Deze schokken zijn een duidelijke indicator van voedselonzekerheid, armoede en een gebrek aan welzijn. Ondervoeding is meestal niet van korte duur. Het begint vaak al in de eerste levensjaren en gaat door tot in de latere jaren. Een slechte voeding in de kinderjaren heeft dan ook een negatief effect op de fysieke en mentale groei van kinderen. 

Vaders of partners van de moeders zijn minder relevant als het gaat ondervoeding

Scholing moeder belangrijke indicator
Naarmate de algehele gezondheid van moeders verbetert, wordt het kind beter gevoed, blijkt uit dit onderzoek. Ook de scholing van moeders blijkt positief samen te hangen met de voeding  van kinderen: meer scholing betekent betere voeding. Opvallend is dat het werk van de moeder geen relatie met ondervoeding lijkt te hebben. De reden hiervoor kan zijn dat de meeste moeders werk met een lage status hebben  of in de informele sector werken. Vaders of partners van de moeders spelen een mindere belangrijke rol als het gaat om ondervoeding bij kinderen. Zowel de opleiding als het werk van de vader of partner van de moeder heeft  alleen op korte termijn enig effect op de voeding van kinderen.

Het is niet zo verwonderlijk dat  kinderen uit rijkere gezinnen  betere voeding krijgen dan kinderen uit armere gezinnen. Het is wel opvallend  dat kinderen uit de middeninkomensklasse in vergelijking met de armste kinderen alleen op de lange termijn een betere voeding hebben: op de korte termijn is het verschil minder duidelijk. 

Versterken positie vrouwen essentieel
Ondervoeding is een groot probleem in Ethiopië; ongeveer de helft van de Ethiopische kinderen krijgt hiermee te maken. De gezondheid en scholing van de moeder en de sociaaleconomische status van het huishouden (hoe rijk of arm ze zijn) spelen een belangrijke rol in de voeding van kinderen. Het werk van de ouders blijkt dus minder relevant. 

Om ondervoeding te voorkomen, zou beleid dus vooral op het verbeteren van zowel de gezondheid als de scholing van moeders en meisjes gericht moeten zijn. Het versterken van de positie van vrouwen is essentieel bij het bestrijden van ondervoeding.  

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op data van de Ethiopian Demographic and Health Survey (EDHS) uit 2011. Dit survey werd gehouden onder 9.000 kinderen jonger dan vijf jaar. Gekeken is naar de metingen van lengte voor leeftijd, gewicht voor leeftijd en gewicht voor lengte om de lange termijn, korte termijn en algemene indicatoren van de ondervoeding van kinderen aan te duiden. 

 

Vertaling: Marije van Gent en Lida Daniëls

670

Over de auteur

Sadia Beshir Mohammed studeerde af aan het International Institute of Social Studies in Den Haag en aan de Erasmus Universiteit van …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief