Parlementariërs willen weten wat Nederland en Europa tegen kastendiscriminatie doen

16-09-2005

Tjon-A-Ten en Van den Berg willen onder meer weten welke concrete maatregelen Nederland en de Europese Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de VN millenniumdoelen (waaronder halvering van de armoede en elk kind naar school in 2015) ook bij kastelozen worden gerealiseerd en hoe dat wordt gemeten. Zo zijn in Nepal 80% van de allerarmsten kasteloos terwijl kastelozen 20% van de bevolking uitmaken. In India was in 1991 bijna 63% van de kastelozen analfabeet tegenover ruim 42% van de rest van de bevolking. Recente officiële  cijfers zijn er echter niet.

 

Andere vragen waarop minister Bot en de Europese Commissie antwoord moeten geven zijn:

-         wat doen het Nederlandse Consulaat in Nepal, de Nederlandse Ambassade en de Europese Delegatie in New Delhi om kastendiscriminatie als mensenrechtenprobleem aan de orde te stellen bij de regeringen van Nepal en India?

-         welke prioriteit heeft  bestrijding van kastendiscriminatie in de programma's van onder meer de EU, de Wereldbank, Unicef en andere VN organisaties?

-         welke initiatieven die de bestrijding van kastendiscriminatie een hoge prioriteit geven worden door Nederland en de Europese Commissie gesteund? Tjon-A-Ten vraagt ook welke bijdrage Nederland levert om het werk te ondersteunen van de twee Speciale VN Rapporteurs die kastendiscriminatie grondig gaan onderzoeken en richtlijnen gaan opstellen ter bestrijding daarvan.

Tenslotte wil Tjon-A-Ten weten welke maatregelen Nederland, in het kader van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), kan nemen om te zorgen dat de zogenoemde Ambedkar Principles in de praktijk worden gebracht.

Deze principes, genoemd naar de Indiase Dalit-leider Ambedkar, zijn aanbevelingen aan bedrijven om er voor te zorgen dat werknemers, ook in de 'uitbestedingsketen', niet worden gediscrimineerd op basis van kaste. Ook wordt een actieplan van bedrijven gevraagd om meer Dalits, nu sterk ondervertegenwoordigd in 'betere banen' en hogere functies, aan te nemen en ook hen kansen op promotie te bieden. Dalit-vrouwen verdienen daarbij extra ondersteuning omdat zij nog sterker worden achtergesteld op de arbeidsmarkt.

 

Meer informatie: Gerard Oonk, tel. 030-2321340

 

De vragen van Tjon_A-Ten: www.indianet./vr050912.html

Campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits' zie: http://www.indianet.nl/dalits

 

De Ambedkar Principles: http://www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html

 

Reacties