Reportage

Westerse bemoeienis is vloek en zegen voor Ugandese lhbti+’ers

...van het HRAPF. Wereldleiders als de Amerikaanse president Joe Biden en VN-secretaris-generaal António Guterres spraken hun afschuw uit en dreigden internationaal ontwikkelingsgeld aan Uganda stop te zetten. De Wereldbank deed...

‘Getest op Pale­stijnen’: Israëlische wapens zijn wereld­wijd populair

...april 2023 een defensieverdrag goed tussen beide landen. Dit verdrag vergemakkelijkt onder meer de import en export van militaire goederen tussen Nederland en Israël en regelt ook dat alle activiteiten...
Essay

‘Is Europa’s grensbeleid moord?’

...laat duidelijk zien hoe Europa ver weg blijft van de verantwoordelijkheid en plicht om vluchtelingen te beschermen, zoals opgetekend in het Vluchtelingenverdrag van 1951. Zo is er al bijna acht...
Opinie

‘Maak groeps­belediging van transgender mensen strafbaar’

...is nu nog niet het geval: groepsbelediging van transgender personen is bijvoorbeeld niet strafbaar, zoals wel het geval is bij belediging op basis van etniciteit, geloof en handicap. Een wetsvoorstel...

Hoe een PVV-kabinet de democratie langdurig verzwakt

...nog meer vrij te hebben stemde de PVV voor het terugtrekken van Nederland uit het VN-vluchtelingenverdrag, waarin staat dat landen geen vluchtelingen terug mogen sturen naar gevaarlijke landen. Welke landen...

Hoe Nederlandse waterbedrijven jarenlang kinderrechten schonden

...heel moeilijk afdwingbaar. Internationale verdragen zijn in zekere zin vooral afspraken tussen staten, het is aan nationale overheden om diezelfde rechten voor hun burgers te beschermen met wetten en regels....

5 vragen over de dodelijke ‘oorlog tegen migranten’

...in zowel het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten als het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Daarbovenop verbiedt het Europese Mensenrechtenhof collectieve uitwijzingen, oftewel het als groep verplaatsen van mensen zonder...
Interview

XR-advocaat Willem Jebbink: ‘Rechters weten te weinig van demonstratie­recht’

...betekent dat iedereen de vrijheid heeft om in het openbaar, samen met anderen, een mening te uiten – vreedzaam. Zo staat het in de grondwet en in internationale verdragen. We...

Waarom je treinvakantie nog steeds zó traag en zó duur is

...tekenden 52 landen in 1944 het Verdrag van Chicago, dat stelt dat vliegtickets zijn vrijgesteld van btw en de brandstof (kerosine) vrijgesteld is van accijns. Dat verdrag is momenteel ondertekend...
Interview

Schrijver Anaïs Van Ertvelde: ‘Gehandi­capte lijven hebben een revolu­tio­naire kracht’

...borsten en billen, en niet op de handicap. Iemand in een rolstoel is dus aantrekkelijk óndanks de handicap. Aangetrokken zijn tot een handicap wordt geassocieerd met een rare niche categorie...
Achtergrond

Wat kun je (nog steeds) doen tegen Wilders' haattaal?

...actiepunten om xenofobie en racisme te verminderen. Maar wat is haattaal eigenlijk?   Volgens het VN-Mensenrechtenverdrag en ook de Nederlandse wet ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting bij...

Feiten versus verkiezingspraat: wie komt op voor ongedocumen­teerden?

...het Vluchtelingenverdrag. Wat de partij er niet bij zegt, is dat het nagenoeg onmogelijk is om Europa legaal te bereiken als vluchteling. Experts pleiten al jaren voor meer legale migratieroutes,...

Feiten versus verkiezingspraat: asielzoekers zorgen niet voor woningnood

...aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen pleiten bijna alle partijen voor ‘grip op migratie’. De ene partij wil daarom zover gaan dat het Vluchtelingenverdrag moet worden herzien; andere partijen zoeken het...

Deze 'wet' verklaart (een deel van) de groeiende loonkloof

...Wel werd een jaar later, in 1957, het beginsel van gelijkheid en gelijke beloning van mannen en vrouwen verankerd in de Verdragen van de Europese Gemeenschap (de voorloper van de...
Interview

Regisseur Shariff Nasr (El Houb): 'Films over hetero's zijn toch ook geen ‘heterofilms’?'

...meer verantwoordelijkheid om hun een podium te geven en cast soms juist daarom iemand van kleur of met een handicap. Uiteindelijk wil ik gewoon een betere wereld creëren waarin men...

Nee, vluchtelingen laten niet ‘heel veel’ familie overkomen

...8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het recht op ‘eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven’) en zouden de incidentele herenigingen met familieleden buiten het kerngezin...

Welke rol speelde Frontex bij de dodelijke bootramp bij Griekenland?

...VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, al reden genoeg zou moeten zijn voor een reddingsactie. De Griekse kustwacht zegt hulp te hebben geboden aan de migranten, maar dat die werd afgeslagen omdat de vluchtelingen...

‘Legaal’ vluchten naar Europa? Dat kán bijna niet

...‘Hervestigen’ Vanaf een (relatief) veilig buurland is er één gereguleerde manier om als vluchteling naar Europa te komen: het ‘hervestigingsprogramma’ van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat werkt zo: mensen kunnen zich...

Ruim 100 petities per maand: wat leveren ze op?

...voor Democratie en het Burgercomité EU om een referendum te organiseren over het associatieverdrag met Oekraïne. Maar zoals de naam al doet vermoeden, is ook het raadgevend referendum niet bindend....
Opinie

Aseksualiteit is geen ziekte, dus maak ‘genezen’ strafbaar

...en beleid. ‘In de Emancipatienota staat alleen een voetnoot over aseksualiteit.’ Onlangs werden twee ‘non-discriminatiegronden’ toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet: handicap en seksuele gerichtheid. Op zichzelf al een...