‘Een vrouw apart’

19-01-2006

 

Resultaten campagne 'Stop kastendiscrinatie - Steun de Dalits' 

Het Dalit Netwerk Nederland (DDN) boekt samen met het International Dalit Solidarity Network  (IDSN) goede resultaten met de campagne 'Stop kastendiscriminatie - Steun de Dalits'. Zo begint de EU langzaam te beseffen dat de discriminatie van 260 miljoen Dalits op haar politieke agenda hoort. Nadat de EU in april van dit jaar de VN resolutie steunde om onderzoek te doen naar kastendiscriminatie, gaat ze nu ook zelf de discussie daarover aan met India. Tot voort kort werd dit vermeden omdat het de relatie met India zou verstoren. In antwoord op vragen van Max van den Berg liet de Europese Commissie weten dat kastendiscriminatie in december 2005 met India wordt besproken. Ook de Nederlandse regering heeft het onderwerp aan de orde gesteld tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel. Kastendiscriminatie werd door Nederland gepresenteerd als een  regionaal mensenrechtenprobleem dat individuele landen overstijgt.

 

Tweede Kamerlid Tjon-A-Ten (PvdA) sprak de regering onlangs op het onderwerp aan via een tiental vragen. Een van de vragen betrof de Ambedkar Principes voor bedrijven die in Zuid-Azië opereren. Deze zijn bedoeld om discriminatie van Dalits door bedrijven te voorkomen en te bestrijden. De ministers Bot en Van Ardenne lieten weten deze principes onder de aandacht van bedrijven te zullen brengen. De Economische Voorlichtingsdienst (EVD) deed dat inderdaad in een boekje over MVO in India voor bedrijven dat in het najaar, vlak voor een handelsmissie naar India, uitkwam.

 

Met de Wereldbank is IDSN inmiddels een intensieve dialoog gestart over haar beleid t.a.v.  kastendiscriminatie. De Wereldbank heeft toegezegd dat bestrijding van sociale en economische uitsluiting, inclusief van Dalits, centrale thema's zullen worden in de nieuwe Zuid-Azië strategie. Een ander resultaat van deze dialoog is het World Development Report 2006 van de Wereldbank over 'Equity and Development' met veel aandacht voor Dalits.   

In oktober kwamen de zes Europese landennetwerken van het IDSN  in Den Haag bijeen om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken. Een hele dag werd besteed aan de rol die het bedrijfsleven zou moeten spelen bij het bestrijden van kastendiscriminatie.

Meer over Dalits: www.indianet.nl/dalits

Reacties