Artikelen van WECF (Women Engage for a Common Future)

Vervuiling oppervlakte- en grondwater Drenthe

Provincie en waterschappen doen nieuw onderzoek naar vervuiling oppervlakte- en grondwater in Drenthe na een eerder onderzoek door WECF Nieuwe metingen door de provincie en waterschappen tonen aan dat het Drentse grond- en oppervlaktewater nog steeds is vervuild. In het water werden concentraties bestrijdingsmiddelen boven de norm gevonden. Eerder dit jaar luidde WECF al de […]