Partnerbericht

WECF directeur genomineerd als Regionaal Vertegenwoordiger Europese Regio UNEP

De regionale vertegenwoordigers fungeren als waarnemer van de Major Groups Facilitating Commissie, met het doel om de Major Groups’ en stakeholders’ betrekkingen met UNEP te verbeteren. Twee regionale vertegenwoordigers zullen worden verkozen voor elk van de 5 UNEP regio’s, voor een term van een jaar. De Major’s Groups vertegenwoordigen 9 verschillende sectoren van de samenleving en werken zo samen met de VN om participatie van deze groepen te bevorderen.

Women’s Major Group

Momenteel is Sascha Gabizon zogeheten co-op van de Women’s Major Group (WMG) voor de Europese Regio (Europa, de Kaukaus en Centraal-Azië). De WMG is een samenwerkingsverband van meer dan 600 verschillende vrouwenorganisaties en individuen, en neemt als officiële partner deel aan processen van de VN in het veld van duurzaamheid en ontwikkeling. Dit met het idee dat vrouwen een van de belangrijkste groepen in de samenleving zijn voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het werk van de WMG steunt op de richtlijnen van de Agenda2030, het duurzame ontwikkeling’s programma van de VN, en heeft het doel om dit verder tot stand te zien komen. WECF is een van de 8 organizing partners van de WMG, en vormt zo de enige Nederlandse vertegenwoordiging op dit vlak.

Women Engage for a Common Future

Sascha Gabizon is sinds 1996 uitvoerend directeur van WECF, welke zij heeft ontwikkeld van een organisatie gefocust op de EU, Oost Europa en Centraal Azië tot een globale organisatie met projecten in Africa en Azië en als partner van globale vrouwenbewegingen.

Gestemd kan worden door alle organisaties die geaccrediteerd zijn bij UNEP.

Voor meer informatie over de verkiezingen en genomineerden zie hier.

WECF is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met een historische focus op West en Oost- Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. WECF leden en partners werken gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland.