NICC – goed

Stichting Netherlands International Cooperation Collection (NICC)

NICC staat voor Netherlands International Cooperation Collection. Stichting NICC zet zich in om ervaringen met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling transparanter en inzichtelijker te maken. NICC wil initiatieven met elkaar verbinden, ervaring aan nieuwe kennis koppelen en intergenerationele discussies daarover bevorderen. Op deze manier wil NICC een bijdrage leveren aan een duurzamere en meer verbonden mondiale samenleving.

Artikelen van Stichting Netherlands International Cooperation Collection (NICC)