IBO-Nederland

IBO-Nederland

IBO-Nederland organiseert en ondersteunt projecten ten behoeve van mensen die hulp nodig hebben. Door de samenwerking tussen vrijwilligers van verschillende nationaliteiten en het directe contact met de lokale bevolking, wil IBO meewerken aan de bevordering van wederzijds begrip en respect tussen verschillende culturen. De IBO-secretariaten in de verschillende Europese landen beooordelen de projectaanvragen, verzorgen de internationale uitwisseling van vrijwilligers en regelen de benodigde financiering.

Elke zomer gaan er meer dan 1200 Europese vrijwilligers op pad om in een periode van twee tot drie weken te werken in een ander land. De Internationale Bouworde ondersteunt sociale projecten in o.a. Moldavië, Polen, Kroatië, Nepal, Kameroen en Marokko. Vrijwilligers zetten zich in voor bijvoorbeeld het opknappen van scholen, weeshuizen, de verzorging van gehandicapte kinderen en nog vele andere zinvolle werkzaamheden.

Oprichting
De Internationale Bouworde (IBO) werd in 1953 opgericht naar aanleiding van de grote nood en behoefte aan hulp in grote delen van Europa, kort na de Tweede Wereldoorlog. Behalve een gebaar van ‘verzoening’ was het ook een poging tot het stimuleren van wederzijds begrip tussen mensen met verschillende nationaliteiten en culturen.

Doelstelling
De Internationale Bouworde (IBO) wist zich met haar doelstelling en middelen onmiddellijk te onderscheiden van wat er op andere niveaus gebeurt: Daadwerkelijk en belangeloos mee te werken aan het realiseren van bouwprojecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht godsdienst, wereldbeschouwing of nationaliteit. IBO wil een bijdrage leveren aan verbetering van de internationale betrekkingen door voor kortere of langere tijd voor de uitvoering van werkzaamheden vrijwilligers in te zetten, daar waar ze nodig zijn. Heel snel bleek welke unieke combinatie de Bouworde in handen had: praktische hulp verlenen en tegelijkertijd mensen nader tot elkaar brengen.

Culturele uitwisseling
Door daadwerkelijk samen te werken aan de verwezenlijking van een bouwproject, ontstaat een speciale onderlinge band tussen de internationale vrijwilligers én met de mensen in het andere land: met de lokale bouwvakkers en met de lokale bevolking ter plaatse. Zowel de vrijwilliger als de lokale bevolking leert elkaars opvattingen over alledaagse dingen kennen. Bovendien krijgt men inzicht in andere denkwijzen dan die men gewend is. Elk jaar weer blijkt dat meerdere vrijwilligers jarenlang contact houden met de doelgroep en met andere internationale vrijwilligers die ze op de projecten hebben ontmoet. Het is een doelstelling en een streven dat tijdloos is. Door middel van daadwerkelijk contact kan er een wereld ontstaan met begrip voor elkaar. Hieraan wil IBO, via de duizenden vrijwilligers die zij uitstuurt naar projecten binnen en buiten Europa, haar steentje bijdragen.

Vacatures van IBO-Nederland