Vrouwenrechten: geen woorden maar daden

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
Een maand geleden kon de bomvolle zaal in De Balie in Amsterdam luisteren naar het vurige betoog van Stientje van Veldhoven, tijdens de talkshow Seks zonder grenzen van Rutgers. Zij riep daar alle aanwezigen op om mee te denken aan haar actieplan om de positie van vrouwen te versterken. “Wij hebben zoveel geluk dat we in Nederland wonen! Het is bijzonder dat we als vrouw kunnen besluiten over onze eigen vruchtbaarheid. We hebben verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we seksuele rechten van vrouwen en meisjes in de hele wereld waarborgen”, zei ze toen.

Nederland is traditioneel een voorvechter op het gebied van mensenrechten en vrouwenrechten

Nederland heeft lef
Vandaag is het zover: het actieplan ‘Met man en macht: op weg naar vrouwenrechten en gendergelijkheid’ is klaar, en Van Veldhoven hoopt dat de hele Kamer het initiatief ondersteunt: “Nederland is traditioneel een voorvechter op het gebied van mensenrechten en vrouwenrechten. Maar vaak blijft het bij mooie woorden en we kunnen het effectiever aanpakken. Het internationale vrouwenrechtenbeleid van Nederland is nu te versnipperd. Daarom wil D66 dat de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de positie van vrouwen nadrukkelijk bij de ambassadeur en de top van het departement wordt gelegd”. Ze vervolgt: “Nederland heeft een lastig onderwerp als seksuele en reproductieve rechten (SRGR) tot prioriteit gemaakt en springt op de bres voor vrouwen in onderdrukte posities terwijl andere landen dat niet aandurven”. Volgens haar is er zeker draagvlak bij de andere partijen om haar actieplan te steunen.

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66)Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66)

Investeren in vrouwen is slim
Gevraagd naar Van Veldhoven’s persoonlijke drijfveer, antwoord ze: “Ik heb veel gereisd en gezien hoe kwetsbaar de positie van vrouwen in de wereld is. En dat terwijl we weten dat investeren in vrouwen een positief effect heeft op de economische ontwikkeling van vrouwen. Ik vind als woordvoerder van duurzame ontwikkeling én ontwikkelingssamenwerking dat deze twee samenkomen bij het versterken van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Voor mij is het niet alleen een streven, maar ook een essentiële waarde om bij te dragen aan inclusiviteit van vrouwen. D66 vindt dat we de euro’s zo effectief mogelijk moeten benutten en daar wil ik op toezien.”

Op een dag als vandaag moeten we stil staan bij wat we allemaal kunnen doen in het bevorderen van gelijke rechten

Rolmodellen
Kan Nederland hier wel een verschil in maken, aangezien wij toch niet meer vooraan lopen qua emancipatie? “Inderdaad, er valt ook in Nederland zelf nog een wereld te winnen: op het gebied van de doorstroom naar hogere functies, de kinderopvang, salarissen. Daarom gaat het plan over vrouwen wereldwijd en ook in Nederland. Maar meisjes moeten ook de kansen zelf pakken en geen eigen drempels opwerpen. Daarvoor hebben we ook hier rolmodellen nodig, zoals Neelie Kroes, Sigrid Kaag of Sophie in ’t Veld. Zij laten zien dat je, al dan niet met een druk gezin, een toppositie kunt verwerven.” Van Veldhoven geeft aan dat de aanbevelingen gebaseerd zijn op uitstekende beleidsdoorlichtingen en belangrijke internationale rapporten. “D66 versterkt de lijn die minister Ploumen heeft ingezet en doet concrete aanbevelingen.”

Gendergelijkheid hoog in de boom
Niet voor niks brengt Van Veldhoven het rapport juist vandaag, op Internationale Vrouwendag, onder de aandacht: “Op een dag als vandaag moeten we stil staan bij wat we allemaal kunnen doen in het bevorderen van gelijke rechten. Daar spelen mannen ook een grote rol in. Ik hoop echt dat we gendergelijkheid kunnen verankeren in het beleid, dat het hoger in de boom komt. Gendergelijkheid moet een politieke keuze zijn binnen ministeries en ambassades. Maar ook bedrijven kunnen hieraan bijdragen in hun MVO-beleid”. Kunnen wij als burgers ook iets doen? “Jazeker! Blijf het aankaarten bij de minister want hoe meer druk, hoe meer prioriteit. Ik ga dat zelf ook doen, en (lachend) “jullie mogen mij ook kritisch volgen.”

Actieplan Met man en macht: op weg naar vrouwenrechten en gendergelijkheid
Het plan bevat concrete aanbevelingen op de volgende onderwerpen:

 

  • Gender en vrouwenrechtenbeleid als topprioriteit binnen de ambassases en het departement:
  • Ondersteuning aan organisaties en activisten voor vrouwenrechten;
  • Creëren van gelijke kansen op onderwijs en werk voor meisjes en vrouwen;
  • Stimuleren seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en mannelijke rolmodellen;
  • Aandacht voor vrouwen in (het besturen van) landen in oorlogs- en conflictsituaties

Uitgangspunt is dat de machtsverhoudingen op sociaal, economisch en juridisch terrein moeten worden rechtgetrokken en vrouwen waar mogelijk gesteund moeten worden in het ontplooien van hun economisch potentieel.
 

Als inspirerend voorbeeld gebruikt Van Veldhoven het initiatief in Pakistan, waar vrouwen een eigen pinpas kunnen krijgen en zo een eigen business op kunnen zetten of een lening kunnen doen.

 

 

Klik hier voor het plan.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons