Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De kritiek was niet mals, toen vorige week de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatakkoord werden gepresenteerd. De grootste vervuilers werden volgens critici de hand boven het hoofd gehouden, de luchtvaart ontsprong de dans helemaal, en inkrimping van de veestapel en rekeningrijden bleken taboe-onderwerpen te zijn. De teneur in de commentaren was vooral: de burger draait op voor de energietransitie. De verschillende klimaattafels verwachten immers een bijdrage van de overheid, de belastingbetaler dus, en de belasting op gas zou flink omhoog moeten. Een eensgezind mediafront van De Telegraaf tot De Volkskrant sprak er schande van. “Wie groen wil zijn, moet pijn lijden”, kopte de laatste krant zelfs.

Het is gemakkelijke en kortzichtige kritiek die er totaal aan voorbijgaat dat nietsdoen bij klimaatverandering veel meer geld kost, vindt Talitha Muusse. OneWorld sprak de duurzame spreker, dagvoorzitter en inspirator over de positieve kanten van het akkoord. Namens haar organisatie KEK (Klimaat en Energie Koepel) zaten er young professionals uit het bedrijfsleven aan elke klimaattafel, op verzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Bron: twitter.com

Hoe kijk jij naar het Hoofdlijnenplan?
“We moeten iets doen aan de klimaatopgave, dat staat voorop. Natuurlijk ben ik ook niet over alles jubelend. De zware industrie komt er nu heel makkelijk vanaf. Maar in de media is het frame ‘wat kost het de burger?’ allesbepalend geworden. Dan vergeet je dat niets doen geen optie is. En dat er bovendien allerlei kansen voor het bedrijfsleven in het verschiet liggen als het voorop gaat lopen in duurzaamheid.”

Klimaattafel Mobiliteit

Harm-Jan aan de klimaattafel

Harm-Jan Idema vertelt over zijn ervaringen aan de klimaattafel over mobiliteit.

Koeien

Circulaire landbouw heeft de toekomst

Joris Lohman over het klimaatakkoord.

Wat was de ervaring van de KEK-mensen aan de verschillende tafels?
“Ze vonden het zonder uitzondering een fascinerende ervaring, het niveau van de tafels was hoog en er werd keihard gewerkt. Ze vergaderden tot aan drie keer per week. De werkdruk was zo hoog dat hun reguliere baan eronder leed, maar dat hadden ze er graag voor over.

Er klinkt nu ook kritiek dat dit akkoord over de burger wordt uitgestort, en de burger nergens inspraak had. Dat is niet waar. Er zaten grote organisaties aan tafel die heel veel burgers vertegenwoordigen, zoals de ANWB en de Consumentenbond. En ook nieuwe organisaties zoals de NVDE, lokale energiecoöperaties en VandeBron zijn bij dit akkoord stevig vertegenwoordigd ten opzichte van het Energieakkoord.”

directeur Development bij vastgoed- en bouwbedrijf Ballast Nedam

Kunnen wij energieneutraal bouwen? Nou en of!

"Niet-energieneutraal bouwen is eigenlijk een milieudelict." Interview met Onno Dwars.

Waar word jij enthousiast van?
“Ik vind dat er aan de tafel ‘gebouwde omgeving’ veel is gebeurd. De van oudsher conservatieve bouwwereld beseft nu de urgentie. Door schaalvergroting moeten de kosten voor verduurzaming van woonhuizen en kantoren omlaag, dat realiseren ze zich. En wat de bouw kan, moet de zware industrie ook kunnen: over het eigen kortetermijnbelang heenstappen en naar de lange termijn kijken.

Daarnaast vind ik het heel mooi dat aan de energietafel het plan is ontstaan om de omwonenden eigenaar te maken van de helft van de windprojecten op het land. Daarmee werk je aan het draagvlak voor die lastige vorm van duurzame energie.”

Wat is de KEK-agenda voor de verdere invulling van het Klimaatakkoord?
“De komende maanden zijn voor de doorrekening en de verdere uitwerking. Als er in december of januari een eindpakket ligt, moeten we daar onze handtekening onder kunnen zetten. We blijven hameren op een eerlijke verdeling van de kosten tussen burgers en industrie, en aandacht vragen voor het personeelstekort in de duurzame energiesector. We zullen ook blijven ijveren voor kruisbestuiving tussen verschillende tafels. Nu is het bepaald nog geen integraal akkoord, maar een samenraapsel van verschillende tafels.

We denken als young professionals dat we nog een rol kunnen hebben bij het ‘borgen’ van het akkoord, zorgen dat er draagvlak voor komt. Er komen straks regionale energieplannen en er zijn ambassadeurs nodig die daarvoor de boer op gaan.”

Wat je regelmatig leest: met dit akkoord zijn we internationale voorlopers in verduurzaming geworden, terwijl we eerst achterblijvers waren. De een ziet dat als een positieve doorbraak, de ander als een nachtmerrie. Komen we nu inderdaad in de duurzame voorhoede terecht?
“We komen niet ineens voorop te liggen qua aandeel duurzame energie, maar we hebben straks wel een mooie combinatie van klimaatakkoord en klimaatwet. De klimaatwet is wel wat afgezwakt, met 49 procent reductie in 2030 als streven, maar het is nog steeds een ambitieuze wet, en ze is bestendig tegen regeringswisselingen.

Mij valt op dat qua klimaatbeleid zowel de steun als de tegenstand sterk is gegroeid. Duurzaamheid is niet meer voor de ‘milieugekkies’, en ook binnen het MKB is men er enthousiast mee bezig. Aan de andere kant roeren de tegenstanders zich ook meer, onder aanvoering van De Telegraaf en publicisten als Leon de Winter, omdat ze doorhebben dat het klimaatbeleid menens is. Ook de VVD, die nooit publiekelijk enthousiast is geweest voor stevig klimaatbeleid, doet nu mee – terwijl haar achterban behoorlijk verdeeld is.

Ook ik ben verrast. Het klimaatakkoord van Parijs was nog behoorlijk vaag, maar ineens heeft onze regering zich verbonden aan harde CO₂-doelstellingen. Ook de milieubeweging zal dat ondanks al haar kritiek moeten toegeven: we voeren nu een heel andere discussie dan vijf jaar geleden.”

Over de auteur

Redacteur

Hans Ariëns (1960) was de adjunct-hoofdredacteur van OneWorld sinds 2015. Daarvoor oefende hij met frisse tegenzin het hoofdredacteurschap …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief