Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De komende maanden wordt het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord gesmeed. Daarin staat wat Nederland gaat doen om in twaalf jaar tijd onze CO2-uitstoot bijna te halveren. Het land moet daarvoor behoorlijk op de schop; bedrijven en organisaties komen daarom samen met de overheid om te praten over wie wat gaat doen. Eind vorige week is bekendgemaakt wie er gaan aanschuiven. Het is Linde Nieman en Nick van Bree gelukt om een plek aan tafel te veroveren, namens de Jonge Klimaatbeweging. Voorzitter Linde is 23 en studeert neuropsychologie. Bestuurslid politiek Nick is ook 23 en student politieke filosofie.

Wat is de Jonge Klimaatbeweging?

Nick: “We zijn een schakel tussen allerlei soorten jongerenorganisaties; van de NJR Jongerenvertegenwoordigers tot Hindoe Studenten Forum Nederland.  We praten met elkaar over hoe we willen dat de wereld eruitziet in 2050, en dichterbij. Dan zie je dat mensen er verschillend in staan, maar wel tot een gemeenschappelijke visie komen – omdat ze de noodzaak zien. We verbinden de stemmen van die jongeren om het klimaatbeleid te beïnvloeden.”

“Jongeren (18-32) moeten meer te zeggen hebben over hun eigen duurzame toekomst”

Linde: “We hebben maar één planeet en met de manier waarop we er nu voor zorgen, gaat het niet de goede kant op. Nu wordt de toekomst van Nederland vooral bepaald door mensen die ver in de 50 zijn. Daarom is het belangrijk dat jongeren meer te zeggen hebben over hun eigen duurzame toekomst. We richten ons op jongeren tussen de 18 en 32.”

https://twitter.com/HanineAlnassar/status/977148696403042305
Bron: twitter.com

Hoe proberen jullie de politiek te beïnvloeden?

Linde: “Bijvoorbeeld met de Jonge Klimaatagenda. Die gaat over hoe wij willen dat Nederland er in 2050 uitziet, qua wonen, voeding, mobiliteit… Er wordt nu bijvoorbeeld heel erg ingezet op elektrisch rijden. Maar je ziet dat mensen van onze generatie niet meer zo veel waarde hechten aan een eigen auto. Ze zien liever een heel goed werkend klimaatneutraal OV-netwerk.”

Nick: “Tijdens de klimaattop in Bonn vorig jaar is de Jonge Klimaatagenda aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Sindsdien zijn we achter de schermen continu in gesprek geweest met de ambtenaren van Wiebes. We hebben een voorstel geschreven om aan te kunnen schuiven bij de gesprekken over het Klimaatakkoord. We hebben net gehoord dat dat is goedgekeurd.”

Als je je neefje moet uitleggen wat het Nederlandse Klimaatakkoord is, wat zou je dan zeggen?

Nick: “In een paar zinnen? Dat er nu een akkoord wordt gemaakt tussen overheid, bedrijven en samenleving over hoe we de komende jaren zo snel mogelijk naar een duurzaam Nederland gaan. Daarbij spelen heel veel belangen, en het is goed dat wij daar ook onze stem laten horen.”

Hoe ver reikt jullie macht?

Nick: “We zijn onderdeel van het klimaatberaad, de overkoepelende tafel van Ed Nijpels.” 1

Linde: “Aan onze tafel kijken we of wat bedacht wordt aan de andere tafels ook zal landen bij verschillende groepen in Nederland. Of er draagvlak voor is. En zo niet, wat er moet veranderen zodat die groep het er wel mee eens is. Wij kijken of het voorstel gedragen wordt door de samenleving en klaar is om naar de Tweede Kamer te gaan, maar uiteindelijk wordt daar besloten.”

Bron: twitter.com

Als je één ding kunt bereiken, wat zou dat dan zijn?

Nick: “We gaan erheen met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. Voor ons is het belangrijkst dat er zo veel mogelijk maatregelen worden genomen die ook écht toewerken naar een groenere economie. Geen kortetermijnoplossingen.”

“Géén kortetermijnoplossingen”

Linde: “Het is echt bijzonder dat jongeren bij dit akkoord vertegenwoordigd zijn, daar gaan we het beste van maken. Wat wij vinden wordt wel vaak meegenomen, maar..”

Nick: “…we zijn nog niet eerder deel geweest van zo’n serieuze onderhandelingstafel. We hopen ook dat dit een eerste stap is naar dat dit vaker gaat gebeuren. Jongeren moeten steevast betrokken worden in dit soort hele belangrijke beslissingen.”

Vergroen je stem
De Jonge Klimaatbeweging doet meer dan meepraten over het Klimaatakkoord. Ze lanceren vanavond in Utrecht de campagne ‘Vergroen je stem.’ Nick: “Afgelopen woensdag hebben mensen –hopelijk – gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar het zou zonde zijn als je invloed daar ophoudt. Want nu komt juist een belangrijke periode: de colleges en coalities worden nu gevormd. Wij willen dat duurzaamheid daarbij een kernpunt wordt. Daarom roepen we mensen op om naar hun eigen gemeenteraad een e-mail te sturen met het verzoek om duurzaamheid op de agenda te zetten. En ook een paar concrete punten die de gemeenten kunnen doorvoeren: een klimaatbegroting opstellen, bijvoorbeeld. Dan houd je bij wat het effect van je beleid is op de CO2-uitstoot van je gemeente.”

Eric-Wiebes

We moeten praten…over ons Klimaatakkoord

Vier vragen over het taaiste én belangrijkste vraagstuk van de komende maanden

“We voelen in Nederland helemaal geen urgentie”

Interview op de klimaattop met VN Jongerenvertegenwoordigers Emma en Martijn …

Jongeren hadden in 2017 een steeds grotere rol bij klimaatactie

Blog #4 Klimaatgezant Marcel Beukeboom

  1. De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn verspreid over meerdere ‘tafels’ waar professionals uit bepaalde sectoren bij elkaar komen: gebouwde omgeving  (kantoren, huizen etc ), mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en –gebruik. VVD’er en oud-milieuminister Ed Nijpels houdt het totaaloverzicht. ↩︎
DSC0031_kleiner_lichter

Over de auteur

Freelance journalist en eindredacteur

Leonie Hosselet is freelance journalist en eindredacteur voor onder andere OneWorld, Trouw en de Volkskrant. Ze schrijft voornamelijk over …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief