Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Als het op duurzame energie aankomt, is Nederland bijna Europa’s slechtste jongetje van de klas, zo bleek onlangs weer1. Hoe komt dat toch? In ieder geval helpt het vlakke land dat Nederland is niet mee: bergen bieden de mogelijkheid om stuwmeren aan te leggen. Maar ook in Nederland hebben we dammen waarmee we energie kunnen opwekken.

Gidsland

Nederland wil gidsland worden op het terrein van getijdenenergie: energie die gebruik maakt van eb en vloed2. In 2018 wordt ’s werelds eerste getijdentechnologiecentrum (Tidal Technology Center Grevelingendam, TTC-GD) geopend op de Grevelingendam. Hier kunnen Nederlandse en buitenlandse leveranciers van getijdenturbines hun producten testen, demonstreren en certificeren.

Broers zit in de getijdenenergie
Menno Broers

Getijdenenergietechnologie maakt slim gebruik van het stromende water dat wordt veroorzaakt door het hoogteverschil tussen eb en vloed. Daar zijn verschillende methoden voor. Het TTC-GD werkt met turbines in goten die zijn aangesloten op een bestaande sluis. Deze turbines zijn verbonden met een generator, zodat zij energie kunnen opwekken, vertelt Menno Broers van BT projects, projectontwikkelaar en investeerder van het TTC-GD.

“De Grevelingendam heeft aan de ene kant de Oosterschelde en aan de andere het Grevelingenmeer. Aan de Oosterscheldekant schommelt het waterpeil door de getijden tussen de +3 en -2 meter. Aan de kant van het Grevelingenmeer schommelt het peil rond de nul. Bij vloed wordt het Oosterscheldewater door de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam geperst en vervolgens door de goten langs de turbines. Met eb stroomt het water met grote kracht terug, wederom door de turbines. Zo wordt energie opgewekt.”

Kinderschoenen

De technologie staat nog in de kinderschoenen, zegt Broers. “Er wordt nog maar op twee plekken getijdenenergie opgewekt voor de energiemarkt: in Frankrijk en in Zuid-Korea.” Beide landen hebben een installatie die energie levert aan zo’n 240.000 huishoudens.

Eerdere proeven met getijdenenergie werden in testcentra op open zee gedaan. Dat is kostbaar, omdat onderhoud van turbines op zee veel meer geld kost dan aan of dichtbij land. Daarom is de Grevelingendam, die onderdeel is van de Deltawerken, volgens Broers zo’n geschikte plek.

Broers verwacht dat het ongeveer vijf jaar duurt voordat Nederland met behulp van deze nieuwe technologieën op grote schaal getijdenenergie zal produceren voor de energiemarkt. “Op de Brouwersdam, aan de westkant van het Grevelingenmeer, wordt nu een installatie gepland die straks zo’n 50.000 mensen van stroom moet voorzien.”

Vissen

Voordat het zover is, moeten de nieuwe technologieën verder getest en gecertificeerd worden. Zo moeten getijdeninstallaties visvriendelijk zijn. Broers: “Sinds 2015 zijn de EU-regels aangescherpt. Het percentage vissen dat door de installatie zwemt en dat niet overleeft, moet minimaal zijn. Er worden nu turbines ontwikkeld die veel veiliger zijn voor de visstand dan de reeds bestaande turbines.”

  1. Nederland werd zelfs gepasseerd door Malta en staat op de voorlaatste plaats, net boven Luxemburg. Zie dit bericht van Eurostat ↩︎
  2. Eb en vloed worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan ↩︎
Saskia-Berends

Over de auteur

Saskia Berends is (freelance) tekstschrijver / journalist met een passie voor internationale samenwerking, duurzaamheid & natuur.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief