Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het klinkt momenteel aan alle klimaattafels: ‘Nu concreet worden’. Als voorzitter van de Advisory board is het in deze fase vooral mijn taak om grootse vernieuwers te verbinden met de grote sectoren. De innovatiemachine binnen de sectoren draait overuren, maar als we de gestelde doelen op een fatsoenlijke manier willen halen zullen we de grote vernieuwers moeten ontvangen en omarmen. Al maanden struin ik met een team van gemotiveerde medestrijders stad en land af op zoek naar de oorspronkelijk en game changing vernieuwers van Nederland. Vernieuwers die zoals gezegd bij de verschillende klimaattafels uitkomst zouden kunnen bieden.

Totaal moeten we in 2030 met alle sectoren zo’n 48 megaton aan CO2(equivalent)-uitstoot gereduceerd hebben. De landbouw moet aan hierin 3,5 megaton reductie bijdragen. Ogenschijnlijk een relatief kleine bijdrage maar uitgaande van de huidige productiemethoden zeker geen eenvoudige opdracht voor deze sector.

Boerenzoon

Simgas

Innovatieve mestvergister wint VN-prijs

Het Nederlandse SimGas heeft met een innovatieve mestvergister een klimaatprijs gewonnen.

In mijn zoektocht ontmoette ik een paar maanden geleden Antoon van Mullekom, een vernieuwer met een andere kijk op de landbouw en met name op de mestverwerking. Van Mullekom, boerenzoon en al jaren werkzaam in de landbouwmechanisatie, had in zijn schuurtje ‘de mestinjecteur’ ontwikkeld. Een machine waarmee hij koemest bewerkt met water en lucht voordat het wordt uitgereden over het land. Het doel: dierlijke mest optimaal gebruiken, zodat kunstmest overbodig wordt. Daarmee realiseert de machine een werkelijk enorme klimaat- en milieuwinst. En daarnaast ook nog een financiële winst voor de boer die geen kunstmest meer hoeft te kopen of hoge kosten voor mestverwerking hoeft te maken.

Van Mullekom vergelijkt de vervuiling van een koe met de vervuiling van een auto. Beiden hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Maar, hoewel beide problemen met vervuiling te maken hebben, worden ze op een totaal andere manier aangepakt. In de auto-industrie werkt men aan het milieuprobleem door steeds schonere auto’s te ontwikkelen en te produceren. De milieubelasting van auto’s wordt stap voor stap verminderd doordat oude auto’s vervangen worden door nieuwe en schonere auto’s.

In de auto-industrie richt men zich dus niet op het verminderen van het totaal aantal auto’s, maar op het schoner maken van het bestaande wagenpark. Dan het mestbeleid in de agrarische sector: volgens de Europese Commissie is er een mestoverschot van 25 procent. De oplossing die hiervoor in het leven is geroepen, is fosfaatreductie. Dit betekent dat de veehouder simpelweg minder dieren moet gaan houden en minder mest per hectare mag uitrijden. Veel veehouders zijn op dit moment bezig met het verkleinen van de veestapel en maken hoge kosten om dure kunstmest aan te schaffen. Daardoor kunnen ze niet in duurzaamheid of kringlooplandbouw investeren. Daarnaast waarschuwen diverse deskundigen dat de bodemvruchtbaarheid daalt bij het huidige beleid. Het wordt zelfs roofbouw genoemd. De door de regelgeving beoogde sluitende kringloop van mineralen wordt nu dus op diverse bedrijven niet gehaald, met als gevolg verarming van de grond.

Ideeënlijst

Het grote doel van ‘mijn’ onvolprezen uitvinder is om met name voor de melkveehouderij de bestaande technieken te verbeteren. Zijn machine faciliteert het toedienen van drijfmest met minder mineralenverliezen door een betere benutting en dus groei door de plant. Dit geeft per toegediende m3 mest minder uitspoeling en vervluchtiging van stikstof een legt daarnaast door een betere groei meer CO2 vast.

Dit zijn geen loze cijfers: de machine werkt in het echt en geeft in praktijktesten de gewenste resultaten. Dit betekent minder of geen kunstmest, meer drijfmest uitrijden en een betere benutting van drijfmest, zodat we het milieu niet meer vervuilen. Hij heeft inmiddels aan de klimaattafel voor de landbouw van Pieter van Geel gepresenteerd en is officieel toegevoegd aan diens ‘ideeënlijst’. En de steun voor zijn aanvliegroute wordt steeds breder. Zowel CDA Europarlementariër Annie Schreijer, Jan Huitema van de VVD maar ook verschillende leden van de CU en de SGP zijn helemaal voor deze aanpak.

Minister van Landbouw Carola Schouten (CU) gaf vorige week krachtig aan dat ze van kunstmest af wil en wil focussen op de kringlooplandbouw. Een doorbraak: technologie uit een schuurtje van een boerenzoon zorgt dus voor een enorme reductie in de CO2-uitstoot plús veel extra CO2-opslag terwijl de boer minder kosten maakt. Het huidige mestoverschot wordt opgelost en de kwaliteit van ons drinkwater en van de lucht verbetert aanzienlijk. Op de schouders met deze man en met al zijn collega-vernieuwers!

Geothermie biedt een oplossing

Het kan uit

Hoe zorg je dat de glastuinbouw er warmpjes bij blijft zitten zonder Gronings gas?

Over de auteur

Nationale Energiecommissaris

Ruud Koornstra is ondernemer en voorvechter van de energietransitie. Hij richtte het ‘initiëringsbedrijf’ Tendris op dat …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief