Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“Begin dit jaar gaf het kabinet het startschot voor het klimaatakkoord. Aan de zogeheten klimaattafels schoven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden aan om samen na te denken over de vraag hoe we de CO2-uitstoot de komende tien jaar met 49 procent gaan reduceren. Dat is nogal een opgave, want die uitstoot komt uit allerlei verschillende sectoren. Daarom is het vraagstuk verdeeld over zes tafels die ieder een belangrijk onderwerp tackelen: gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, landbouw en mobiliteit die samen komen in het klimaatberaad. Elk thema vormt een tafel die maatregelen ontwerpen voor het klimaatakkoord om de doelstellingen van dat onderwerp te realiseren.”

Mobiliteit
Harm-Jan Idema

“Aan de mobiliteitstafel zit ik, Harm-Jan Idema, 31 jaar. Dagelijks werk ik als adviseur op het gebied van duurzaam elektrisch vervoer voor een consultancybedrijf, aan de mobiliteits- en energietransitie in binnen- en buitenland. Daarnaast ben ik lid van de Klimaat- en Energiekoepel (KEK)1, een koepelorganisatie die professionals van mijn generatie die werken aan klimaat- en energievraagstukken verenigt. Wij zijn de generatie die de effecten van dit klimaatakkoord gaan ervaren. Als ‘tafelverbinder’ van KEK aan de klimaattafel voor mobiliteit en laat daar het geluid horen van veel enthousiastelingen die onze mobiliteit aan het hart gaat, van netbeheerders tot gemeenten, van adviseur tot energieleverancier. We hebben veel enthousiasme en expertise bij elkaar.”

“Verder aan tafel: vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties en overheden die ‘iets’ met de materie van doen hebben. De BOVAG, Natuur en Milieu, de NS, de RAI-vereniging en de Fietsersbond. Om er maar een paar te noemen2. Mijn indruk is – maar pin me daar niet op vast – dat de partijen onder andere aan tafel zitten voor het creëren van draagvlak. Elk hebben ze een belangrijke positie in het maatschappelijke debat.”

“De uitdaging is om met elkaar maatregelen vorm te geven die recht doet aan de positie van de verschillende partijen. De impact van de maatregelen zijn voor een leasebedrijf, werkgever en binnenvaartschipper elk heel verschillend.”

Geconcentreerde uitstoot

“Toch denk ik dat we onze opdracht om 7 megaton CO2-uitstoot te besparen heel goed kunnen halen. Voor een deel komt dat door het feit dat de CO2-uitstoot afkomstig van mobiliteit in Nederland voor een groot deel vrij geconcentreerd is. Iets meer dan de helft ervan komt voor rekening van personenvervoer. De rest valt uiteen in kleinere onderdelen: vrachtverkeer, openbaar vervoer, een deel binnenvaart enzovoort.”

“Door concrete maatregelen te nemen om het personenvervoer te verduurzamen kunnen we relatief eenvoudig heel veel CO2 uitstoot besparen. Niet alleen door in elektrische auto’s te gaan rijden, maar ook door gewoon minder met de auto gaan en meer met de fiets en de trein.”

“De overgebleven uitstoot is afkomstig van mobiliteitsdomeinen die vaak wat moeilijker zijn om nu al schoner te maken. Een binnenvaartschip vervangen door een elektrisch aangedreven variant – dat bestaat eigenlijk nog niet. Die techniek is simpelweg nog niet zo ver als bij de elektrische auto. Tegen de tijd dat dat elektrisch of met waterstof kan, dan zijn we waarschijnlijk over de periode van dit klimaatakkoord heen. Wij hebben het aan de klimaattafels over de komende tien jaar. We kunnen dan niet teveel speculeren op technieken die op dit moment nog niet inzetbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat er niks mee moet gebeuren, maar het zal meer in de experimentele fase zitten dan in de fase met heel veel impact op de huidige CO2-uitstoot.”

“Dat gezegd hebbende: ook elektrische auto’s moeten worden opgeladen. Als de stroom die daarvoor wordt gebruikt niet duurzaam wordt opgewekt, zijn we nog geen stap vooruit. Als klimaattafel mobiliteit zijn we daar niet primair verantwoordelijk voor. Maar we moeten wel aangeven waar de behoefte zit en wat dat betekent: hoeveel stroom, of andere energie, is er nodig om ons toekomstbeeld te laten werken. Dat geven we dan als input aan de tafel elektriciteit.”

Zelfrijdende auto's

Stadslogistiek_1500

Dreigt er een stadsinfarct?

Stadslogistiek staat sterk onder druk. Uitstoot en overlast nemen toe.

“Concrete maatregelen waar we het over hebben zijn natuurlijk vaak fiscale voordelen. Maar je kunt ook denken aan de bestuursakkoorden over zero emissie binnen stedelijke logistiek, doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. En de realisatie van laadinfrastructuren die de drempel voor elektrisch rijden verlaagt. Of we maken afspraken over experimenteerruimte voor nieuwe technieken, zodat je in Nederland op de weg mag rijden met een zelfrijdende auto of met een nog niet goedgekeurde elektrische vrachtwagen.”

“Wat ik heel leuk vind aan het onderwerp is dat we nu eigenlijk niet weten hoe de mobiliteit er over tien jaar uitziet. Als we één ding kunnen leren uit de afgelopen tien jaar, is dat de technologische ontwikkelingen momenteel zo snel gaan dat onze wereld ingrijpend veranderd is. Wat we wel weten, is dat mobiliteit schoon wordt en je het steeds meer gaat ervaren als een soort slimme ‘gadget’. Dat biedt ongekende mogelijkheden voor elke Nederlander. Ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zelfrijdende auto zo’n enorme maatschappelijke verandering teweeg kan brengen dat we ons eigenlijk moeilijk een voorstelling van die wereld kunnen maken. Mobiliteit wordt dan ineens heel makkelijk toegankelijk voor iedereen.”

“Ik vind dat echt ontzettend gaaf, dat we op de drempel van die wereld staan. En dat triggert mij heel erg om vooral ervoor te zorgen dat het ook kan gaan gebeuren en dat we niet teveel vasthouden aan bestaande, maar juist nieuwe ontwikkelingen gaan stimuleren. Ondanks dat het niet altijd aantrekkelijk is toch te zorgen dat mensen overstappen naar ander vormen van mobiliteit. Want alleen dan kunnen die technieken ook beter worden. Maar als we dat doen, dan ben ik er ook van overtuigd dat het echt ontzettend veel mooie dingen gaat brengen.”

  1. KEK zit inmiddels aan 3 van de 5 overlegtafels van het nieuwe energie- en klimaatakkoord. ↩︎
  2. klik hier voor de volledige lijst ↩︎

Over de auteur

Redacteur PowerSwitch

Na zijn studies Geschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media richtte Janno het Food Film Festival op. Daar raakte hij gespecialiseerd in …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief